تاریخ انتشار: دوشنبه 22 دی 1399
FZD5 پیری سلول های بنیادی عضلانی انسانی را تنظیم می کنند

  FZD5 پیری سلول های بنیادی عضلانی انسانی را تنظیم می کنند

سلول های بنیادی مزانشیمی دارای ویژگی های چند توانی و خود نوزایی هستند و در بسیاری از بافت های فرد بالغ یافت می شوند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از Stemcellportal، سلول های بنیادی مزانشیمی، پتانسیل بالایی برای استفاده در سلول درمانی دارند؛ با این حال، کشت طولانی مدت آن ها می تواند منجر به القای پیری شود و همین امر با از دست رفتن عملکرد آن ها همراه است.

در پژوهشی که اخیرا در مجله Stem Cells به چاپ رسیده است،دکتر هدیوکی اوکانو و همکارانش در دانشگاه کیئو ژاپن گزارش کرده اند که سلول های نبیادی مزانشیمی که دارای عملکرد بسیار بالایی هستند، پروتئین FDZ5 را به طور ویژه بیان می کنند. به عقیده آن ها بیان FZD5 مانع از پیری می شود و ویژگی چند توانی را در اغلب زیرنوع های نابالغ و با تکثیر سریع سلول های بنیادی مزانشیمی حفظ می کند و همین امر پیشنهاد می کند بیان ژن FZD5 ممکن است پیری سلول های بنیادی مزانشیمی را سرکوب کند و این در حالی است که ویژگی های سلول های بنیادی را طی کشت های آزمایشگاهی طولانی مدت حفظ می کند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه