تاریخ انتشار: جمعه 06 آبان 1390
افزایش بقا با پیوند اتولوگ سلول های بنیادی همرا با دوز بالای melphalan

  افزایش بقا با پیوند اتولوگ سلول های بنیادی همرا با دوز بالای melphalan

گروهی از محققان به رهبری دانشکده پزشکی دانشگاه بوستون (BUSM) ، درمانی را برای بیماران مبتلا به immunoglobulin light chain (AL) amyloidosis، با دوز بالای melphalan و پیوند اتولوگ سلول های بنیادی (HDM / SCT) یافتند که منجر به پاسخ بالای ارگان و افزایش بقا کلی (OS) ، حتی برای آن دسته از بیمارانی که پاسخ کامل هماتولوژیک (CR) بدست نیاورده بودند شد. این یافته ها در شماره فعلی Blood ارائه شده است.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از EurekAlert ؛ آمیلوئیدوز AL رایج ترین شکل آمیلوئیدوز سیستمیک  با بروز پنج تا 12 نفر در هر میلیون نفر در سال است. در آمیلوئیدوز AL ، سلولهای پلاسمایی کلونال مغز استخوان تولید زنجیره های سبک مونوکلونال می کند که در بافت ها و ارگان ها به شکل فیبرهای آمیلوئید ته نشین می شود  وموجب پیشبرد این سیستم و نارسایی ارگان ها و در نهایت مرگ می شود.
بیماران درمان نشده با این بیماری نتیجه اندوه بار ، با بقای متوسط ​​10-14 ماه پس از تشخیص دارند. علاوه بر این ، کمتر از پنج درصد بیماران به مدت 10 سال قبل از معرفی HDM / SCT ،زنده ماندند.
محققان BUSM 421 بیمار تحت درمان با HDM / SCT  را مورد بررسی قرار دادند و نتایج بیماران با و بدون پاسخ کامل هماتولوژیک ( CR ) را مقایسه کردند. مرگ و میرناشی از درمان 11.4 درصد از کل (5.6 درصد در 5 سال گذشته) بود. میزان  CR 34 درصد بود و متوسط بقا بدون عارضه (EFS) وبقاء کلی ( OS) به ترتیب   2.6 و 6.3 سال بود.
هشتاد و یک بیماردرسال اول پس از HDM / SCT مردند که برای سنجش پاسخ هماتولوژیک و پاسخ ارگان قابل بررسی نبودند. از 340 بیمارقابل بررسی ، 43 درصد پاسخ کامل هماتولوژیک را به دست آوردند و 78 درصد از آنها پاسخ ارگان را تجربه کردند. در مورد بیماران CR، میانگین  EFSو OS ، به ترتیب 8.3 و 13.2 سال بود. در میان 195 بیماری که CR بدست نیاورده بودند ، 52 درصد یک پاسخ ارگانی به دست آورده و میانگین  EFSو OS به ترتیب 2 و 5.9 سال بود.

دکتر Martha Skinner توضیح داد  که این مطالعه اطلاعات گسترده تری از بیماران AL تحت درمان با HDM / SCT ، از جمله  OS، EFS ، و مرگ و میر دراز مدت ، را فراهم می کند ،"نتایج ما ثابت می کند که با انتخاب دقیق بیمار و مدیریت با تجربه ، نرخ پایینی از مرگ و میر مربوط به درمان را می توان به دست آورد.
به گفته نویسندگان ، با وجود اهمیت رسیدن به CR ، دستیابی به پاسخ نسبی اغلب نتیجه یک دوره طولانی بیماری های پایدار و یا بهبود یافته است. "ما پیشگام درمان با HDM / SCT برای آمیلوئیدوز AL ازسال 1994 بودیم این بررسی طولانی مدت نشان می دهد پاسخ  هماتولوژیکی و ارگانی با دوام برای اکثر بیماران با بقای کلی ، تا حد زیادی نسبت به  قبل از درمان با  HDM / SCT  بیشتربوده است.

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه