تاریخ انتشار: شنبه 29 شهریور 1393
کشف ریسک فاکتورهای جدید ژنتیکی برای سرطان کشنده پوست

  کشف ریسک فاکتورهای جدید ژنتیکی برای سرطان کشنده پوست

طبق نتایج مطالعه ای که در دانشگاه Leeds صورت گرفته است، ساختارهایی که انتهای کروموزوم ها را ازآسیب دیدن محافظت می کنندمی توانند کلیدی برای فهم بهتر ملانومای بدخیم که کشنده ترین نوع سرطان پوست است باشند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش news-medical، پررنگ شدن پوست و برخی خال ها بیان کننده احتمال ایجاد سرطان پوست هستند. افرادی که رنگ پوست بسیار روشنی دارند باید بیشتر مراقب باشند زیرا  پوست آن ها در برابر آفتاب به آسانی می سوزد. محققان  به تازگی موفق به کشف ریسک فاکتور دیگری برای این نوع سرطان شده اند  که با تلومرها رابطه دارد.
تلومرها بخش های انتهایی کروموزوم ها هستند که هنگام  همانند سازی DNA، این بخش را از تحلیل رفتن و آسیب حفظ می کنند. به تعبیر دانشمندان تلومرها مانند قطعات پلاستیکی انتهای بند کشف هستند که مانع شکافته شدن آن می شوند. تلومر ها کروموزوم ها را از تخریب شدن و اتصال آن ها به یکدیگر حفظ می کنند. برای اولین بار محققان نشان داده اند که ژن های کنترل کننده طول تلومرها در ایجاد ملانوما نقش دارند. آن ها اذعان دارند در این رابطه تحقیقات بیشتری لازم است و اطلاع از پروفایل ژنتیکی تلومر و تاثیر آن در ایجاد ملانوما مفید خواهد بود. این اطلاعات  آگاهی در مورد بیولوژی ملانوما را بهبود خواهد بخشید و می تواند منجر به روش های جدید درمانی شود.  محققان با تاکید بر اهمیت این گونه تحقیقات معتقدند هنوز اطلاعات زیادی در مورد این که طول تلومر چگونه با خطر ایجاد سرطان رابطه دارد، وجود ندارد . این مطالعه جدید می تواند گامی به سوی کشف رموز این ساختارهای غیر معمول DNA  باشد.
ملانومای بدخیم پنجمین سرطان رایج در انگلیس است و سالانه 12800 مورد جدید ملانوما و 2200 مرگ ناشی از آن دیده می شود. نتایج این مطالعه در مجله Journal of the National Cancer Institute ارائه شده است.
پایان مطلب/

 

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه