تاریخ انتشار: دوشنبه 31 شهریور 1393
سلول های بنیادی مزانشیمی خون بند ناف پتانسیل خوبی برای ترمیم قرنیه آسیب دیده دارند

  سلول های بنیادی مزانشیمی خون بند ناف پتانسیل خوبی برای ترمیم قرنیه آسیب دیده دارند

ترمیم قرنیه(کراتوپلاستی) وسیله ای شناخته شده و موفقیت آمیز برای درمان بیماری های قرنیه است. با این حال، بدلیل کمبود اهداکننده، محققین همواره دنبال راه های جایگزین برای درمان بیماری های چشم و یا ترومای چشمی بوده اند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل ازmedicalxpress، در دانشگاه سین سیناتی روشی مورد استفاده قرار گرفته است که سلول های بنیادی مزانشیمی خون بند ناف را به استرومای قرنیه پیوند کرده است. پیش از این محققین نشان داده بودند که سلول های بنیادی مزانشیمی خون بند ناف می تواند موجب حفظ پیوند شود و اینک این محققین اثبات کرده اند که سلول های بنیادی مزانشیمی خون بند ناف التهاب را کاهش می دهد. در واقع سلول های بنیادی مزانشیمی خون بند ناف رد پیوند به وسیله میزبان را سرکوب می کنند. این پژوهشگران ژاپنی می گویند که سلول های بنیادی مزانشیمی خون بند ناف یکی از دو نوع سلول های بنیادی خون بند ناف هستند که بی نهایت سازش پذیر هستند و قادر به ترمیم غضروف و استخوان می باشند. دکتر Kao می گوید: سلول های بنیادی مزانشیمی خون بند ناف به وسیله پوسته ای احاطه شده اند که قادر است از این سلول ها در برابر سلول های آنتاگونیست مراقبت کند و مانع از التهاب شود. در این مطالعه، در یک مدل موشی که سلول های بنیادی مزانشیمی خون بند ناف انسانی به استرومای قرنیه آسیب دیده آن پیوند شد، قرنیه ظر ف مدت دو هفته از حالت کدر و تیره به صورت شفاف در آمد. مکانیسمی که این سلول های از سیستم رد پیوند میزبان فرار می کنند مشخص نیست. هدف کنونی آنالیز این پوسته و چگونگی ساخت آن بوسیله سلول ها است.

پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی خون بند ناف این پتانسیل را دارد که برای درمان بیماری های چشمی التهابی ترومایی و مادرزادی مانند دیستروفی Fuchs  یا سوختگی های شیمیایی مورد استفاده قرار گیرد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه