تاریخ انتشار: یکشنبه 27 اردیبهشت 1394
مهندسی عروق خونی جدید در افراد یک گام به واقعیت نزدیک شده است

  مهندسی عروق خونی جدید در افراد یک گام به واقعیت نزدیک شده است

محققین بعد از این که دریافتند بخشی از سیستم ایمنی ذاتی ممکن است شانس موفقیت در گرافت های عروقی مهندسی بافت شده را افزایش دهند، یک گام به تحریک بدن به تولید عروق خونی جایگزین برای خودش نزدیک شده اند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل ازmedicalxpress، این محققین نشان داده اند با کنترل واکنش سلول های کشنده طبیعی، پلاکت ها و پاسخ التهابی حاد به گرافت، می توانند توخالی شدن غیرطبیعی گرافت که به آن stenosis می گویند را کاهش دهند. این عامل علت اصلی بسیاری از نارسایی هاست. این کشف می تواند منجر به گرافت های مهندسی بافت شده موفق تر برای کمک به ترمیم اجزای سیستم قلبی عروقی شود. این محققین در بیمارستان کودک کولمبوس اوهایو می گویند که این روش، قابل کاربرد در بالین برای سایر زمینه های طب ترمیمی است و می تواند مدلی برای بررسی ها در این زمینه در آینده است. این محققین مشاهده کردند که در موش هایی با نقص ایمنی، پاسخ التهابی حاد به گرافت های عروقی مهندسی بافت شده ایمپلنت شده و stenosis رخ نمی دهد. سپس محققین موش های طبیعی یا تیپ وحشی را با آنتی بادی های از بین برنده سلول های کشنده طبیعی یا داروهای ضد پلاکتی تیمار کردند و دریافتند که نرخ stenosis در این مدل ها نیمی از موش های تیمار نشده و طبیعی است. این مطالعه پیشنهاد می کند که اثرات ترکیبی التهاب حاد، سلول های کشنده طبیعی و پلاکت ها برای نمایش گرافت عروقی مهندسی بافت شده حیاتی است.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه