تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 23 تیر 1394
جداسازی سلول های بنیادی/استرومایی مزانشیمی از حجم اندک واحدهای خون بند ناف موجب افزایش کیفیت سیستم بانک خون نمی شود

  جداسازی سلول های بنیادی/استرومایی مزانشیمی از حجم اندک واحدهای خون بند ناف موجب افزایش کیفیت سیستم بانک خون نمی شود

کاربردهای بالینی سلول های بنیادی/استرومایی مزانشیمی(MSCs) به طور گسترده ای در حال انجام است. در این مطالعه، محققین در دانشگاه Kobe ژاپن در دسترس بودن واحدهای خون بند ناف اهداشده تازه که به دلیل حجم کمی که دارند قابل ذخیره سازی در سیستم بانکی نیستند را مورد ارزیابی قرار داده اند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، این مقدار خون بند ناف به دلیل کمی سلول های بنیادی مزانشیمی شان برای پیوند مناسب نیستند. 45 واحد خون بند ناف مورد استفاده قرار گرفت. میانگین متوسط هر واحد خون بند ناف و تعداد سلول های هسته دار به ازای هر واحد به ترتیب 40 میلی لیتر و 5.39×108 بود. سلول های بنیادی مزانشیمی با موفقیت از 18 تا 45 واحد(40%) جداسازی شد. نرخ جداسازی سلول های بنیادی مزانشیمی تحت تاثیر روش پردازش سلولی با فرایند انتقال سلول قرار نداشت. حجم خون بند ناف و تعداد سلول های تک هسته ای فاکتور پیش بینی کننده ای از نرخ جداسازی سلول های بنیادی مزانشیمی است. سلول های بنیادی مزانشیمی با انتخاب واحدهای خون بند ناف با حجم بیش از 54 میلی لیتر با موفقیت جداسازی می شوند و دارای سلول های تک هسته ای بیش از 1.28×108 هستند، که منجر به جداسازی بیش از 70% سلول بنیادی مزانشیمی می شود. این اطلاعات نشان می دهد که واحدهای خون بند ناف که در حال حاضر به دلیل حجم نامناسب شان دور ریخته می شوند می توانند به عنوان منبع مناسبی از سلول های بنیادی مزانشیمی در سیستم بانک خون بند ناف مورد استفاده قرار گیرند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه