تاریخ انتشار: شنبه 16 مرداد 1395
نقش دو پروتئین در حفاظت سلول های بنیادی پوست

  نقش دو پروتئین در حفاظت سلول های بنیادی پوست

پوست ما در حال نوزایی و بهبود زخم ها است و به لطف گروه کوچکی از سلول های بنیادی موهایی پوشاننده اش را نیز بازسازی می کند. اینک محققین دو پروتئین را شناسایی کرده اند که برای حفظ سلول های بنیادی پوست حیاتی هستند و بدون این پروتئین ها، سلول های بنیادی از بین می روند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل ازmedicalxpress، این سلول های بنیادی دائما در حال تولید سلول های جدیدی هستند که بعد از چند روز در سطح پوست ظاهر می شوند. محققین انستیتو ICREA در بارسلونا دو پروتئین را شناسایی کرده اند برای حفظ سلول های بنیادی پوست ضروری هستند و همان طور که گفته شد بدون آن ها این سلول های بنیادی از بین می روند. این پروتئین های Dnmt3a و Dnmt3b نام دارند که برای خودنوزایی سلول های بنیادی پوستی ضروری هستند و در شروع اولین گام از برنامه ژنتیکی این سلول ها نقش دارند. بدون این سلول ها، این برنامه فعال نمی شود و سلول های بنیادی از هم متلاشی شده و آن ها را نمی توان در بافت مشاهده کرد. این دو پروتئین اثرشان را روی انهانسرهای ژنی و سوپرانهانسرها به جای می گذارند و موجب تقویت رونویسی ژن های هدف می شوند. هم چنین به نظر می رسد که این پروتئین در متیلاسیون DNA‌ و سرکوب برخی ژن ها نیز نقش دارند. این مطالعه نشان می دهد که Dnmt3a و Dnmt3b روی ژن های مسئول حفظ این سلول های بنیادی اثر می گذارند و رونویسی این ژن ها را تقویت می کنند و در نتیجه این سلول ها به صورت فعال تری در این نیچ ها عمل می کنند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه