تاریخ انتشار: چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396
نقش Hiwi در حفظ سلول های بنیادی و سارکوماژنز

  نقش Hiwi در حفظ سلول های بنیادی و سارکوماژنز

سارکوماها سرطان های بافت پیوندی مانند استخوان، چربی و غضروف هستند و تصور می شود که به دلیل تکوین نابجای مزانشیم ایجاد شده اند. تصور می شود که سلول های بنیادی مزانشیمی، منشا سلولی سارکوماها باشند. نقص های ژنتیکی یا اپی ژنتیکی، بویژه طی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به نوع سلول مزانشیمی هدف، می تواند منجر به ایجاد برخی از این سارکوماها شود.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، اخیرا شماری از گزارش ها نشان داده است که سطح همولوگ انسانی Piwi موسوم به Hiwi در برخی از سرطان ها مانند سرطان معده، پانکراس، گلیوما، سارکوما و ... افزایش می یابد. در سارکوماها Hiwi به میزان زیادی بیان می شود و افزایش سطح Hiwi به معنی بقای کمتر بیمار است. Hiwi همولوگ انسانی پروتئین خانواده Piwi است.

طی تکوین طبیعی Piwiها در حفظ سلول های بنیادی خط زایا دخالت دارند و در واقع بیان آن ها محدود به مراحل اولیه تکوینی و خط زایا است. تصور می شود که Piwi در حفظ سلول های بنیادی در خط زایا با همکاری RNAهای کوچک موسوم به RNAهای برهمکنش کننده با Piwi یا piRNAها دخالت دارد. به نظر می رسد که Piwiها برای حفظ یکپارچگی ژنومی سلول های بنیادی خط زایا طی تکوین طبیعی حیاتی است. بنابراین، یافتن این که Piwiها در سرطان های انسانی افزایش می یابند با نقش شناخته شده آن ها در حفظ ثبات ژنومی طی تکوین به طور مستقیم در تضاد است. همولوگ های Piwi نیز به نظر می رسد برای حفظ سلول های بنیادی خط زایا طی تکوین ضروری هستند اما بیان نابجای Hiwi نیز در سرطان هایی مانند سارکوماها شناسایی شده است. در مطالعه ای جدید، محققین گزارش کرده اند که بیش بیان Hiwi در سلول های بنیادی مزانشیمی تمایز آن ها در آزمایشگاه را مهار می کند و سارکوماهایی را در in vivo ایجاد می کند. از طرفی، موش های تراریخته بیان کننده Hiwi نیز به سارکوما مبتلا می شوند. برعکس، القای کاهش بیان Hiwi در سارکوماهای انسانی می تواند رشد را مهار کرده و موجب تثبیت مجدد تمایز شود. این داده به نقش مستقیم Hiwi در تومورزایی دلالت دارد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلیدواژه
کلیدواژه