تاریخ انتشار: شنبه 21 مرداد 1396
شناسایی یک ژن تنظیم کننده متاستاز سرطان ریه به مغز

  شناسایی یک ژن تنظیم کننده متاستاز سرطان ریه به مغز

محققین مک مستر یک تنظیم کننده جدید متاستاز مغزی را در بیماران مبتلا به سرطان ریوی را شناسایی کرده اند. این تنظیم کننده ها شامل ژن های SPOCK1 و TWIST2 است.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress،  متاستازهای مغزی تومورهای مغزی ثانویه هستند که بدین معنی است که آن ها به وسیله سلول های سرطانی ایجاد می شوند که از تومورهای اولیه ای مانند تومورهای ریوی، سینه و ملانوما منشا گرفته اند و به مغز مهاجرت کرده اند. در مطالعه ای که در دانشگاه مک مستر صورت گرفت محققین به بررسی ژن های تنظیم کننده شروع متاستاز مغزی پرداخته اند که آنها را اصطلاحا سلول های شروع کننده متاستاز یا BMIC نیز می نامند. به عبارت دیگر، سوال آن ها در این مطالعه ای بود: چه ژن هایی به این BMICها در ریه سیگنال می فرستند و موجب می شوند آن ها تومورهای ریوی را ترک کرده و وارد جریان خون شده و بعد از تهاجم و گذر از سد خونی مغزی، تومورهایی را در مغز تشکیل دهند.

در این مطالعه محققین از نمونه های مشتق از بیماران مبتلا به سرطان ریه و دارای متاستاز مغزی استفاده کردند. آن ها این نمونه ها را انکوبه کردند تا BMICها را غنی کنند، سپس، آن ها این سلول ها را به ریه، قلب و مغز موش ها تزریق کردند و تکوین متاستاز مغزی را در آن ها مورد بررسی قرار دادند. مشاهده شد در آن هایی که مبتلا به سرطان ریوی شده بودند، متاستاز مغزی نیز مشاهده می شود. این مطالعه نشان داد آن هایی دچار این متاستاز مغزی شدند که در نمونه هایشان بیان ژن های SPOCK1 و TWIST2 نیز مشاهده شده بود و در صورتی که این دو ژن در سرطان ریه اولیه وجود نداشته باشد، متاستاز مغزی نیز وجود ندارد.

متاستاز مغزی یکی از شایع ترین تومورهای مغزی در بالغین است و آن را دلیل اصلی مرگ در بسیاری از بیماران می دانند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه