تاریخ انتشار: شنبه 06 آبان 1396
 "عصاره پلاکتی" رتبه نخست را کسب کرد
در اولین رویداد کارآفرینی رویان تک

  "عصاره پلاکتی" رتبه نخست را کسب کرد

نخستین رویداد کارآفرینی رویان تک روز پنج شنبه با استقبال ایده پردازان این حوزه در محل همایش های پژوهشگاه رویان برگزار شد و از میان 8 طرح راه یافته به مرحله دوم داوری، 3 ایده از سوی داوران جهت سرمایه گزاری انتخاب شد.
امتیاز: Article Rating

به گزارش روابط عمومی شرکت فناوری بن یاخته های رویان، نخستین رویداد کارآفرینی رویان تک روز پنج شنبه برگزار شد و از میان 8 طرح راه یافته به مرحله دوم داوری، 3 ایده از سوی داوران جهت سرمایه گزاری انتخاب شد. 
براساس نتایج داوری ، نخستین طرح که موفق به کسب بیشترین امتیاز از سوی هیات داروی شد، متعلق به سرکار خانم منیره محمد با عنوان "عصاره پلاکتی" بود.
سرکار خانم بهاره عباس پناه نیز برای ارائه طرح " بانک رگ بندناف" حائز رتبه دوم شد. 
و رتبه سوم طرح های برتر به آقای حامد دائمی برای طرح " بستر پلیمری " تعلق گرفت. 
در این رویداد کارآفرینی ، طرح های ارائه شده از سوی صاحبان ایده، در کارگروه ها مطرح و نحوه تجاری سازی آن به بحث و بررسی گذاشته شد .
در پایان این رویداد یک روزه، شرکت فناوری بن یاخته های رویان با ارائه تندیس و هدیه نقدی از صاحبان ایده های برتر و کارگروه ها تقدیر کرد. 

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه