تاریخ انتشار: دوشنبه 15 آبان 1396
نشان دادن مکانیسم بازسازی استخوان با استفاده از گورخرماهی

  نشان دادن مکانیسم بازسازی استخوان با استفاده از گورخرماهی

چگونگی تولید استئوبلاست ها طی بازسازی استخوان یکی از بحث های همیشگی بین محققینی است که در زمینه استخوان کار می کنند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، آتسوشی کاواکامی یک دانشیار و متخصص طب بازساختی براین باور است که بین محققین در زمینه چگونگی تولید استئوبلاست ها اتفاق نظر وجود ندارد.

وی و همکارانش در مطالعه جدیدی در انستیتو تکنولوژی توکیو از گورخرماهی های ترانس ژن مهندسی ژنتیک شده برای نشان دادن جمعیتی از سلول های پیش ساز که ماتریکس متالوپروتئیناز 9(MMP9) را به میزان زیادی بیان می کنند استفاده کردند. این آنزیم در کاتابولیز کردن کلاژن و تکوین استئوبلاست ها طی بازسازی استخوان نقش دارد. به عقیده کاواکامی سلول های استئوبلاستی اولیه تولید شده طی روند بازسازی استخوان، سلول های پیش ساز استئوبلاستی هستند که حذف آن ها قبل از آسیب بافتی می تواند منجر به مختل شدن بازسازی استخوان شود. بررسی منشا تکوینی این پیش سازهای استئوبلاستی نشان داد که آن ها از سومایت های جنینی بوجود می آیند و در نیچی از بافت های استخوان ساز در جانوران بالغ به عنوان منبع استئوبلاست ها ذخیره می شوند. سومایت های جنینی طی تکوین مهره داران، استئوبلاست ها را تولید می کنند ولی ارتباطشان با استئوبلاست های بالغ تاکنون ناشناخته مانده بود. این مطالعه نشان داد که سلول های پیش ساز استئوبلاستی مشتق از سومایت ها، سلول های خفته ای هستند که بعدا در جانور بالغ استئوبلاست ها را تولید می کنند.

در مجموع این یافته ها پیشنهاد می کند که رده ای از سلول های تولید کننده استخوان که در سومایت های جنینی تخصصی شده اند در سراسر زندگی جانور به عنوان سلول های پیش ساز حفظ شده و در بازسازی و نگهداری استخوان نقش بازی می کنند. از آن جایی که بسیاری از مکانیسم های مولکولی و سلولی موجود در این جانوران مدل(گورخرماهی) با انسان و سایر پستانداران شباهت دارد، شناسایی مکانیسم های دخیل در تکوین و بازسازی استخوان های این جانوران می تواند هدفی برای تقویت بازسازی استخوان در پستانداران نیز باشد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه