تاریخ انتشار: دوشنبه 27 فروردین 1397
ترمیم ریسک فاکتور ژنتیکی بیماری آلزایمر در سلول های مغزی انسان

  ترمیم ریسک فاکتور ژنتیکی بیماری آلزایمر در سلول های مغزی انسان

با استفاده از سلول های مغزی انسانی، محققین در انستیتو گلدستون یکی از ریسک فاکتورهای ژنتیکی بیماری آلزایمر موسوم به ژن apoE4 را شناسایی کرده اند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، داشتن یک نسخه از ژن apoE4 به جای دو نسخه، افراد را مستعد ابتلا به بیماری آلزایمر می کند اما داشتن دو نسخه موجب می شود که این خطر تا 12 برابر افزایش یابد و این در حالی است که معمول ترین ورژن موجود در مغز افراد apoE3‌است. ژن apoE4 پروتئینی به همین نام را می سازد که پروتئین حاصل از ژن apoE3  تنها در یک نقطه متفاوت است ولی همین یک تفاوت کافی است تا ساختار آن و در نتیجه عملکرد آن دچار تغییر شود. تاکنون محققین دلیل خطرناک بودن apoE4 را برای سلول های مغزی را شناسایی نکرده اند. از آن جایی که مدل های جانوری آلزایمر، اطلاعات قابل بسطی را در مورد نمونه انسانی این بیماری ارائه نمی دهند، دکتر هوانگ و همکارانش در انستیتو گلدستون با استفاده از تکنولوژی سلول های بنیادی پرتوان القایی توانستند اثر apoE4 را روی سلول های مغزی انسانی بررسی کنند. به این منظور آن ها سلول های پوستی بیماران آلزایمری دارای دو نسخه از ژن apoE4 را گرفته و آن ها را بعد از تبدیل به سلول های iPS به نورون های مغزی تمایز دادند. فرایند مشابهی نیز برای سلول ها سالمی که دارای دو نسخه از ژن طبیعی apoE3 صورت گرفت.

مشاهده شد که در نورون های انسانی، وجود نسخه های apoE4 منجر به تجمع پروتئین tau و پپتیدهای آمیلوئید می شود و این در حالی است که چنین امری در نورون های موشی مشاهده نشد. در بخش بعدی مطالعه محققین نشان دادند که حضور apoE4( نه عدم وجود apoE3) منجر به پیشبرد بیماری می شود. در ادامه آن ها ترکیباتی را تولید کردند که می توانند ساختار apoE4 مضر را تغییر دهند و در نتیجه به صورت تصحیح کننده های ساختاری عمل کنند. تیمار نورون های apoE4 انسانی با تصحیح کننده های ساختار منجر به حذف علایم آلزایمر شد. و بقای سلول ها را افزایش داد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه