تاریخ انتشار: شنبه 01 اردیبهشت 1397
استفاده موثر و بی خطر قرنیه مهندسی ژنتیک شده برای جلوگیری از رد پیوند

  استفاده موثر و بی خطر قرنیه مهندسی ژنتیک شده برای جلوگیری از رد پیوند

محققین در مهندسی قرنیه از وارد کردن دو ژن استفاده کرده اند که مانع از تشکیل عروق جدید بعد از پیوند می شوند. استفاده از این قرنیه ها بی خطر، قابل تحمل و موثر است و خطرات رد پیوند را نیز در مدل های خرگوشی نشان داده است.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، در مطالعه ای جدید تحت عنوان " Safety and Efficacy of OXB-202, a Genetically Engineered Tissue Therapy for the Prevention of Rejection in High Risk Corneal Transplant Patients "، دکتر تیم استوت و همکارانش در کالج بیلور از وکتور لنتی ویروسی برای انتقال ژن های مربوط به پروتئین انسانی اندوستاتین و آنژیوستاتین به درون قرنیه اهدایی استفاده کرده اند. این پروتئین های ترشحی رگزایی را مهار کرده و مانع از رد ایمنی بافت پیوند شده و رد قرنیه می شوند. به عقیده دکتر استوت، مدیفیکاسیون ژنی پیوند های قرنیه می تواند رویکرد امیدوار کننده و منحصربفردی برای برطرف کردن نیازهای پزشکی پیوند قرنیه باشد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه