تاریخ انتشار: شنبه 29 اردیبهشت 1397
زمانی که سرطان پروستات به استخوان می رسد، سلول های استخوانی می توانند دلیل اصلی رشد بیماری باشند

  زمانی که سرطان پروستات به استخوان می رسد، سلول های استخوانی می توانند دلیل اصلی رشد بیماری باشند

متاستاز سرطان پروستات به استخوان می تواند بسیار خطرناک باشد که این امر تنها به دلیل سرطانی شدن استخوان نیست، بلکه به این دلیل است که این متاستاز منجر به این می شود که تهاجمی شدن کلی سرطان به طور خارق العاده ای افزایش پیدا کند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، پژوهشی جدید در انجمن تحقیقات سرطان آمریکا(AACR) ارائه شده است که نشان می دهد سلول های دخیل در متاستاز استخوانی سرطان پروستات، سیگنال هایی آزاد می کنند که منجر به پیشرفت بیماری می شود. با ابتلای به سرطان پروستات، بیماران اغلب دچار رشد استخوانی جدید می شوند که فرایندی دردناک است.

در این پژوهش، دکتر اوون و همکارانش به فاکتورهای رشد موسوم به پروتئین های ریخت زای استخوانی(BMPs) توجه داشته اند. این پروتئین ها در رشد طبیعی استخوان نقش دارند اما موتاسیون هایی که منجر به تنظیم نامناسب BMP می شوند می توانند منجر به بروز سرطان های مختلف شوند. برای مثال، پیام رسانی پایین BMP می تواند منجر به سرطان کولورکتال شوند و پیام رسانی بالای BMP می تواند منجر به سرطان مری شود. پیام رسانی BMP در نوع خاصی از سلول های موجود در استخوان و مغز استخوان به نام سلول های میلوئیدی نیز وجود دارد. این سلول ها چند توان هستند و می توانند به سایر سلول های خونی بویژه سلول های ایمنی تبدیل شوند.

محققین ژن BMPR1 را در سلول های میلوئیدی ناک اوت کردند. مدل های موشی سرطان پروستات که در آن ها BMPR1 حذف شده بود، تومورهای کوچکتر و کمتری را در مقایسه با موش های دارای BMPR1 فعال شکل دادند. به نظر می رسد که حذف BMPR1 منجر به کاهش توانایی های شبه بنیادی سلول های میلوئیدی می شود.پیش از این نیز محققین نشان داده بودند که مهار کننده آزمایشگاهی BMP به نام DMH1 می تواند رشد سلول های سرطانی را متوقف کند و اینک این مطالعه شواهدی را ارائه می کند که BMP به عنوان یک عامل پیشرفت سرطان از سلول های میلوئیدی موجود در مغز استخوان منشا می گیرد. شواهد رو به افزایشی وجود دارد که اثرات ضد سرطانی مهار پیام رسانی BMP را در سلول های میلوئیدی نشان می دهد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه