تاریخ انتشار: شنبه 03 شهریور 1397
ترکیب نانوذرات و سلول های بنیادی برای تخریب پلاک

  ترکیب نانوذرات و سلول های بنیادی برای تخریب پلاک

به نظر استفاده از تکنیکی که نانوتکنولوژی و سلول های بنیادی بالغ را ترکیب می کند می تواند پلاک های آرترواسکلروزیسی را تخریب کند و موجب جوان سازی عروق شود.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از stem-cells-news، در این مطالعه محققین نانوذرات با قطر کمتر از 80 نانو متر را همراه با سلول های بنیادی بالغ به قلب خوک ها وارد کردند. بعد از این که این نانوذرات بوسیله نور لیزر گرما دید و داغ شد، پلاک های شریانی را از سر راه برداشت. با این حال اگر این نانوذرات با سلول های بنیادی بالغ ترکیب نشوند، قادر به حذف موثر پلاک ها نخواهند بود. این رویکرد منحصربفرد می تواند در مورد انسان نیز امیدوار کننده باشد و موجب احیای جریان خون در عروق شود.نانوذرات مورد استفاده در این روش، نانوپوسته های سیلیکا-طلا بودند. در این مطالعه حجم پلاک ها در گروهی از خوک ها که تنها با نانوذرات تیمار شده بودند در ابتدا 9/28 درصد و بعد از شش ماه 8/56 درصد کاهش یافت که این میزان در مورد گروه کنترل که تنها محلول سالین را دریافتن کرده بودند به طور میانگین 4 درصد افزایش یافت. بیشترین میزان کاهش پلاک در گروه هایی بود که علاوه بر نانوذرات، سلول های بنیادی را نیز دریافت کردند. در این گروه علاوه بر کاهش حجم پلاک، استفاده از سلول های بنیادی موجب شد که عروق خونی جدیدی نیز شکل بگیرند و عملکرد شریان نیز احیا شود.

به طور کلی با توجه به آن چه گفت شد می توان انتظار داشت که ترکیب سلول های بنیادی و نانوذرات موجب احیای عملکرد دیوار عروق شود.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه