تاریخ انتشار: شنبه 31 شهریور 1397
استفاده از ابزارهای مبتنی بر لنتی ویروس برای بررسی اثرات مسیر پیام رسانی Wnt روی بازسازی استخوان

  استفاده از ابزارهای مبتنی بر لنتی ویروس برای بررسی اثرات مسیر پیام رسانی Wnt روی بازسازی استخوان

محققین ابزار جدیدی را برای تعیین حساسیت بهبود استخوان به مهار مسیر پیام رسانی Wnt ایجاد کرده اند و نشان داده اند که می توان از آن در مطالعه بازسازی استخوان در موش استفاده کرد. این ابزار مبتنی بر استفاده از یک لنتی ویروس کد کننده مدل beta-catenin shRNA است.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، آرون جیمز و همکارانش در دانشگاه جان هاپکینز در مقاله ای تحت عنوان" Frontal Bone Healing Is Sensitive to Wnt Signaling Inhibition Via Lentiviral Encoded Beta-Catenin Short Hairpin RNA " از طرحی یک سیستم لنتی ویروس در جهت تقویت بازسازی استخوان خبر داده اند. این مدل لنتی ویروسی اجازه مهار تخصصی و متمرکز مسیر پیام رسانی Wnt/ß-Catenin که نقش حیاتی در زیست شناسی اسکلتی دارد، می دهد. محققین می توانند از این مدل برای بررسی مهار Wnt/ß-Catenin روی حفظ استخوان و بازسازی آن طی ترمیم استخوان استفاده کنند. ایجاد رویکردهای ژن درمانی پیشرفته برای موفقیت طب بازساختی حیاتی است و آرون جیمز و همکارانش توانسته اند با ایجاد یک ابزار مناسب برای ژن درمانی، به این موفقیت دست یابند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه