تاریخ انتشار: دوشنبه 28 آبان 1397
استئوپونتین: نقشی نوظهور در کارسینومای هپاتوسلولار مربوط به ویروس هپاتیت C

  استئوپونتین: نقشی نوظهور در کارسینومای هپاتوسلولار مربوط به ویروس هپاتیت C

تیمی از محققین ژاپنی در دانشگاه کانازاوا اثر استئوپونتین را روی همانندسازی ویروس هپاتیت C و پیام رسانی اینترفرون در سلول های بنیادی سرطانی نشان داد. یافته های این پژوهش هدف درمانی جدیدی را برای درمان کارسینومای هپاتوسلولار ارائه کرده است.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، آلودگی ویروس هپاتیت C یا HCV دلیل اصلی کارسینومای هپاتوسلولار (HCC) است و آمارها نشان می دهد که در سال 2012 منجر به مرگ نزدیک به 750 هزار نفر شده است. اخیرا، داروهای ضد ویروسی موثری برای حذف ویروس هپاتیت C از کبدهای آلوده به این ویروس طراحی شده است که در 90 درصد موارد موفقیت آمیز هستند. با این حال، نرخ ابتلای یک درصد به کارسینومای هپاتوسلولار در کبدهای آلوده به ویروس هپاتیت C گزارش شده است و همین امر نیاز به استراتژی های درمانی جدید برای مقابله با این ویروس را امری ضروری می داند.

استئوپونتین(OPN) یک سیتوکین چند عملکردی است که در فرایندهای فیزیولوژیک طبیعی و هم چنین شماری از مشکلات پاتولوژیک از جمله التهاب، فیبروز زایی و سرطان زایی نیز دخیل است. در بیماری های کبدی، استئوپونتین نقش مهمی را در آسیب کبدی حاد، همانندسازی ویروس، ترمیم کبد، فیبروز و کارسینومای هپاتوسلولار بازی می کند.

اخیرا محققین دریافته اند که CD44 یک بیومارکر مهم برای سلول های بنیادی سرطانی(CSCs) در سرطان های انسانی متعدد است. این مارکر سطحی نقش حیاتی در تنظیم ویژگی های سلول های بنیادی سرطانی از جمله خودنوزایی، شروع تشکیل تومور و مقاومت به شیمی درمانی بازی می کند و در این میان استئوپونتین با این مارکر سطحی برهمکنش می کند.

در مطالعه ای که محققین ژاپنی در دانشگاه کانازاوا انجام دادند به ارزیابی اهمیت محور استئوپونتین-CD44 برای همانند سازی ویروس هپاتیت C در سلول های بنیادی سرطانی EpCAM+/CD44+ پرداختند و نقش استئوپونتین را در تنظیم و حفظ این سلول های بنیادی سرطانی بررسی کردند.

سلول های بنیادی سرطانی EpCAM+/CD44+ در مقایسه با سایر سلول ها همانند افزایش یافته ویروس هپاتیت C را نشان دادند. علاوه بر این سطح mRNA‌ و پروتئین استئوپونتین نیز در سلول های بنیادی سرطانی EpCAM+/CD44+ در مقایسه با سلول های معمولی EpCAM+/CD44+ بالاتر بود. استئوپونتین همانند سازی ویروس هپاتیت C را در سلول های بنیادی سرطانی EpCAM+/CD44+ افزایش دادند و بیان ژن تحریک شده بوسیله اینترفرون را سرکوب کرد. استئوپونتین در خودنوزایی و بنیادینگی سلول های بنیادی سرطانی EpCAM+/CD44+ نیز نقش دارد که منجر به غیر فعال سازی پیام رسانی اینترفرون شده و همانند ویروس هپاتیت C را تقویت کرد. این مطالعه بر اهمیت نقش استئوپونتیت در حمایت همانند سازی ویروس هپاتیت C در سلول های بنیادی سرطانی EpCAM+/CD44+ تاکید دارد و این پروتئین را یک هدف درمانی برای مقابله با هپاتیت C و در نتیجه کارسینومای هپاتوسلولار می داند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه