تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 04 دی 1397
رویکردی بهبود یافته و مبتنی بر سلول های بنیادی برای مبارزه با پارکینسون

  رویکردی بهبود یافته و مبتنی بر سلول های بنیادی برای مبارزه با پارکینسون

محققین گامی بزرگ و کلیدی را برای بهبود کلاس جدیدی از درمان ها برای پارکینسون برداشته اند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، محققین دانشگاه ادینبورگ سلول های بنیادی را تولید کرده اند که توانایی تبدیل شدن به هر نوع سلولی را دارند و به پارکینسون نیز مقاوم هستند. در این مطالعه محققین بخش هایی از DNA سلول های انسانی را با استفاده از تکنولوژی ویرایش ژنومی CRISPR/Cas9 برداشتند. این بخش ها شامل ژنهای مربوط به تشکیل تجمعات سمی موسوم به اجسام لوی (Lewy bodies) بود که از مشخصه های سلول های مغزی پارکینسونی هستند. در تست های آزمایشگاهی، سلول های بنیادی به سلول های مغزی تولید کننده دوپامین تبدیل شدند. سپس این سلول ها مورد تیمار با یک عامل شیمیایی قرار گرفتند تا اجسام لوی را تولید کنند. سلول هایی که ویرایش ژن شده بودند در مقایسه با سلول های ویرایش نشده، کلامپ های سمی را تولید نکردند و در نتیجه نشانه هایی از پارکینسون را نیز نشان ندادند. دکتر تیلیو کونات می گوید: ما می دانیم که بیماری پارکینسون از نورونی به نورون دیگر پراکنده می شود و به سلول های سالم نیز هجوم می برد. این امر می تواند روی تاثیر و نیمه عمر سلول های بنیادی پیوند شده نیز اثر بگذارد. به همین دلیل باید به دنبال راهی برای بهبود کارایی این سلول ها بود. رویکرد پیشنهادی دکتر کونات و همکارانش در دانشگاه ادینبورگ مبنی بر اصلاح و ویرایش سلول های بنیادی و سپس تمایز آن ها به نورون های دوپامینرژیک می تواند راهی موثر برای مقابله با پارکینسون باشد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه