تاریخ انتشار: دوشنبه 24 دی 1397
یک روش انتقالی برای وزیکول های خارج سلولی غنی از میکروRNA

  یک روش انتقالی برای وزیکول های خارج سلولی غنی از میکروRNA

روشی برای تولید انبوه وزیکول های خارج سلولی غنی از میکروRNAهای خاص و به منظور استفاده در طب بازساختی بوسیله محققین انستیتو ویک فارست ایجاد شده است که فرایند تولید استانداردی را برای کاربرد بالینی و درمانی این وزیکول ها ارائه می دهد.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، در حال حاضر وزیکول های خارج سلولی به دلیل پتانسیل درمانی که دارا هستند به عنوان یک رویکرد درمانی مبتنی بر سلول و ژن مورد توجه جامعه علمی قرار گرفته اند اما مشکلی که وجود دارد تولید مقادیر انبوه آن ها است. این وزیکول های خارج سلولی نقش مهمی در ارتباطات بین سلولی دارند و این قابلیت را دارند که بدون نیاز به هر گونه کمکی با غشای سلولی در هم بیامیزند.

در این مطالعه، محققین روشی را ارائه کرده اند چالش ها و سوالات موجود در زمینه انتقال اگزوزومی میکروRNAها را برطرف می کند. هزاران نوع مختلف میکروRNA‌با عملکردهای متفاوت در بدن انسان وجود دارند. میکروRNAها به خودی خود ناپایدار بوده و قادر نیستند که به درون سلول وارد شوند. استفاده از اگزوزوم ها به عنوان ناقلی برای میکروRNAها در مقادیر انبوه می تواند کاربردهای درمانی میکروRNAها را افزایش دهد.

در مطالعه ای جدید محققین انستیتو ویک فارست نشان داده اند که بیش بیان یک پیش ساز میکروRNA در سلول ها، محتوای یک میکروRNAی خاص درون وزیکول های خارج سلولی را افزایش می دهد. سلول های در حال رشد در بیورآکتورها می توانند وزیکول های خارج سلولی غنی از میکروRNA را در مقادیر زیاد تولید کنند و می توانند بوسیله فیلتراسیون جریان تماسی به عنوان یک روش سریع و موثر برای جداسازی و خالص سازی زیست مولکول ها تغلیظ شوند.

در مجموع می توان گفت وزیکول های خارج سلولی و اگزوزوم ها می توانند به عنوان وزیکول های انتقالی برای میکروRNAها و با اهداف بالینی مورد استفاده قرار گیرند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه