تاریخ انتشار: دوشنبه 20 اسفند 1397
شروع فعال سازی ژنوم در تکوین اولیه

  شروع فعال سازی ژنوم در تکوین اولیه

بعد از لقاح و شکل گیری سلول تخم، دو مجموعه ژنتیکی با یکدیگر ترکیب می شوند تا ژنوم شکل گیرد: اسپرم و تخمک. اما بعد از لقاح چه چیزی موجب می شود که دستورالعمل های ژنتیکی شروع به تفسیر شدن کنند؟
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از Stemcellportal، محققین انستیتو بابراهام توانسته اند با استفاده از مجموعه نادری از سلول های بنیادی جنینی موشی که تداعی کننده مرحله دو سلولی بعد از لقاح در موش های باردار هستند، قطعاتی از پازل مربوط به نحوه فعال شدن ژنوم در جنین اولیه را به هم بچسبانند و بتوانند وقایع مولکولی سلسله مراتبی که اتفاق می افتد تا ژنوم زیگوت یا تخم شروع شود، را نشان دهند. بیدار شدن ژن از طریق وقایعی به نام موج کوچک و موج بزرگ اتفاق می افتد. محققین دریافته اند که فاکتور رونویسی به نام Dux طیفی از ژن ها را در دومین موج بزرگ فعال می کند اما در مورد آن چه Dux را فعال می کند یا منجر به فعال شدن ژنوم در اولین نقطه می شود، اطلاعی نداشتند. با استفاده از سلول های بنیادی جنینی و تداعی کردن مرحله دو سلولی جنینی، محققین مراحل اولیه جنینی را به خوبی شبیه سازی کردند و به غربالگری فاکتورهایی پرداختند که تعداد سلول های شبه مرحله دو سلولی را در جمعیت سلول های بنیادی جنینی افزایش می دهند. به نظر می رسد که این فاکتورها اثر مثبتی روی پیشبرد فعال شدن ژنوم دارند. مشخص شد که دو پروتئین به نام Dppa2 و Dppa4 در این فرایند نقش دارند. این پروتئین ها که از پیش در تخمک وجود دارند(قبل از شکل گیری جنین بعد از لقاح) منجر به شروع فعال شدن ژنوم جنینی می شوند.

درک بیشتر در مورد تنظیم کننده های ژنوم در مراحل اولیه زندگی می تواند به بازبرنامه ریزی سلولی به مراحل اولیه تر زندگی (پرتوانی و همه توانی) کمک کند و منجر به تولید سلول های بنیادی پرتوان یا همه توان القایی شود که در آینده برای درمان استفاده شوند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه