تاریخ انتشار: دوشنبه 26 فروردین 1398
شناسایی جهش هایی بر سر راه بلوغ سلول های خونی سالم

  شناسایی جهش هایی بر سر راه بلوغ سلول های خونی سالم

در سیاهرگ ها، سلول های بنیادی به طور دائم بالغ می شوند و به انواع سلول های خونی مختلفی تبدیل می شوند که برای کارکرد مناسب بدن ضروری هستند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از Stemcellportal، محققین دانشگاه کپنهاگ دانمارک کشف کرده اند که  چگونه یک موتاسیون خاص در سلول های بنیادی خون می تواند فرایند بلوغ سلول های خونی را مختل کند.

در این مطالعه جدید محققین نشان داده اند که زمانی که ژن TET2 جهش می یابد، چه اتفاقی در سطح مولکولی برای سلول های خونی می افتد. بسیاری از بیماران مبتلا به لوکمیا و سایر اختلالات خونی دچار موتاسیون های TET2 هستند که موجب خنثی شدن ژن می شود. به دلیل این که این موتاسیون نقش مهمی را در اختلالات خونی متعدد بازی می کند، مورد توجه محققین بسیاری بوده است. در این مطالعه محققین به مطالعه وقایع مولکولی روی DNA در سلول های خونی موش هایی پرداختند که دارای موتاسیون در ژن TET2 بوند. آن ها از تکنیک های توالی یابی ژنی مدرن برای ترسیم مدیفیکاسیون های مولکولی و ژنتیکی استفاده کردند. آن ها بیش از 1000 فاکتور رونویسی را به طور هم زمان اندازه گیری کردند که به تبدیل شدن سلول های بنیادی به سلول های دارای عملکرد کمک می کنند. به این ترتیب آن توانستند تعیین کنند که دقیقا چه ژن های از فقدان عملکرد TET2 متاثر می شوند. به عقیده محققین یافتن راهی برای هدف قرار دادن این موتاسیون یا ژن های هدف آن می تواند منجر به درمان کسر بزرگی از بیمارانی شود که از اختلالات خونی رنج می برند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه