تاریخ انتشار: دوشنبه 23 اردیبهشت 1398
ارتباط مشخصه های ژنتیکی جدید با لوکمیا

  ارتباط مشخصه های ژنتیکی جدید با لوکمیا

سلول های بنیادی لوکمیایی بر خلاف سلول های طبیعی می توانند به طور کنترل نشده ای خود نوزایی کنند و تصور می شود که دلیل اصلی بدخیمی سرطانی باشند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalnewstoday، محققین مرکز پزشکی دانشگاه روچستر بر این باورند که برای اولین بار ژن هایی را شناسایی کرده اند که در رشد سلول های بنیادی لوکمیایی اولیه دخیل هستند و در ادامه از این ژن های جدید برای شناسایی این امر که آیا داروهای موجود می توانند این سلول های سرسخت را هدف قرار دهند یا خیر استفاده کرده اند.

در سال 2008 در مقاله ای که در Nature‌به چاپ رسید محققین از منبعی شامل تقریبا 100 ژن نام بردند که در پیشبرد سرطان کولون با یکدیگر همکاری می کنند. آن ها از اصطلاحی به نام "ژن های پاسخ همکاری"(CRG) برای تاکید بر سینرژی یا همکاری خاص برای کنترل این منبع ژنی نام بردند. شناسایی CRGها دیدگاه موجود در مورد سرطان را وسیع تر کرد. از نظر تاریخی، محققین بیشتر به مطالعه پیچیدگی ها و روابط بین یک یا دو مسیر در شبکه ای وسیع از تغییرات می پردازند. با این حال، با شناسایی CRGها محققین تصویر بهتری را در مورد زیر جمعیت های ژنی که دستورالعمل های لازم برای سلول های سرطانی را فراهم می کنند بدست آورده اند. بسته به این که CRGها خاموش یا روشن باشند، تغییراتی در سطح الگوهای بیان ژنی اتفاق می افتد و سرطان یا پیشرفت می کند یا متوقف می شود.

اما در این مطالعه در دانشگاه روچستر، دکتر جوردن و همکارانش با استفاده از مدل های موشی و نمونه های لوکمیایی انسانی تقریبا 70 CRG‌مختلف را شناسایی کردند که در رشد و بقای سلول های لوکمیایی اولیه و سلول های لوکمیایی بالغ تر نقش بازی می کنند. ناک اوت کردن بیان CRGها در موش، رشد لوکمیا را کاهش داد. در ادامه محققین به یک غربالگری دارویی دست زدند و به شناسایی داروهایی پرداختند که مشخصه های ژنومیک بیماری را تقلید می کردند هر چند صحبت در این زمینه زود است اما محققین دو کاندیدای دارویی را معرفی کرده اند: یکی از آن ها یک داروی تحت تولید برای سرطان سینه است که هنوز مورد تایید FDA قرار نگرفته است و دیگری یک داروی در دست بررسی است که پیش از این محققین مرکز روچستر از آن به عنوان یک عامل کشنده سلول های لوکمیایی نام برده بودند. این داروها با استفاده از رویکرد CRG شناسایی شده اند و محققین امیدوارند که بتوانند در آینده ای نزدیک تاییدیه آن ها برای استفاده در بالین را بگیرند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه