تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 31 اردیبهشت 1398
حفاظت از آینده: چگونه سلول های بنیادی گیاهی در برابر آسیب ژنتیکی حفاظت می شوند

  حفاظت از آینده: چگونه سلول های بنیادی گیاهی در برابر آسیب ژنتیکی حفاظت می شوند

محققین در مرکز جان اینس نوریچ بریتانیا نشان داده اند که چگونه گیاهان خودشان را در برابر آسیب ژنتیکی ناشی از استرس های محیطی حفاظت می کنند. رأس در حال رشد ریشه و ساقه گیاهان دارای مکانیسمی است که آسیب DNA را شناسایی کرده و موجب می شود که سلول به جای این DNA معیوب خود را به نسل بعد منتقل کند مرتکب خودکشی شود.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از stem-cells-news، گیاهان در رأس ریشه و ساقه شان دارای جمعیتی از سلول های بنیادی هستند که در سراسر عمر گیاه به آن ها اجازه رشد و تولید بافت های جدید را می دهند. این بدین معنی است که هر نقصی که در کد ژنتیکی این سلول های بنیادی اتفاق بیافتد به سلول های بعدی منتقل می شود و به طور غیر قابل بازگشتی درون گیاه باقی می ماند. اما آن ها یک مکانیسم حفاظتی را در گیاهان شناسایی کردند که به موجب آن DNA‌معیوب به نسل بعدی سلول ها منتقل نمی شود و این بدین دلیل است که سلول های بنیادی به دلیل حساسیت بالایی که دارند دچار مرگ می شوند و در نتیجه این نقص به نسل بعدی منتقل نمی شود.

چنین سیستمی در سلول های جانوری نیز وجود دارد که به خوبی مورد بررسی قرار گرفته است و نقص در آن منجر به سرطان می شود. این کشف در مورد وجود یک مکانیسم مشابه با سیستم مجزا در گیاهان در زمینه تکوین گیاهی بسیار جذاب است و می تواند منجر به تولید گیاهانی شود که استرس های محیطی را به نحو بهتری تحمل می کنند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه