تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 خرداد 1398

  دیدگاه های جدید در مورد تنظیم کلسترول ممکن است منجر به درمان های جدید برای بیماری های قلبی شود

در مطالعه ای جدید، محققین در انستیتو تحقیقات هوستون کشف کرده اند که آن چه تعداد سلول های سفید خونی را در افراد با کلسترول بالا افزایش می دهد احتمالا می تواند منجر به درمان های جدید برای بیماری های قلبی شود.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، هایپرکلسترولمیا بیماری است که در آن کلسترول بالا موجب افزایش سطح بسیار بالای LDL موسوم به کلسترول بد در جریان خون می شود. دکتر فانگ و همکارانش یک مکانیسم تنظیمی جدید را در مدل گورخرماهی شناسایی کرده اند که به منظر می رسد مسئول اصلی افزایش سلول های سفید خونی باشند که در افراد با LDL بالا مشاهده می شود و بیماران را مستعد بیماری های قلبی عروقی می سازد. مکانیسم شناسایی شده منجر به فعال شدن پروتئینی موسوم به SREBP2 می شود که آن هم به نوبه خود منجر به تکوین سلول های بنیادی خون ساز بیشتری می شود که پیش سازهای سلول های سفید خونی هستند و در نتیجه سلول های خونی بالغ بیشتری تولید می شود. این مطالعه نشان داده است که هدف قرار دادن این پروتئین با استفاده از آنتاگونیست ها می تواند تعداد سلول های پیش ساز/بنیادی خون ساز را کاهش دهد و در نتیجه تعداد سلول های سفید خونی را نیز کاهش می دهد. این دیدگاه می تواند منجر به ایجاد استراتژی های جدید درمانی برای بیماری های قلبی عروقی آترواسکلروزیس شود.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه