تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 خرداد 1398
نمایان ساختن هویت سلول ها بوسیله تکنولوژی توالی یابی تک سلولی

  نمایان ساختن هویت سلول ها بوسیله تکنولوژی توالی یابی تک سلولی

محققین دانشگاه کوئینزلند تفاوت بیان سلول های بنیادی و سایر سلول های عروق خونی را با استفاده از تکنولوژی توالی یابی ژنی نشان داده اند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، محققین بر این باور بوده اند که سلول های بنیادی ژن هایی را بیان می کنند که آن ها را از سایر سلول های درون عروق خونی مجزا می سازند. برای تست این فرضیه دکتر پاتل و همکارانش تک تک سلول های موجود درون آئورت را مورد بررسی قرار دادند و ژن هایی که بوسیله هر کدام از آن ها بیان می شود را از طریق توالی یابی مورد شناسایی قرار دادند. این امر به آن ها اجازه داد که بدون هر گونه پیش داوری قبلی این سلول ها را مورد ارزیابی قرار دهند. در ادامه از الگوریتمی برای گروه بندی سلول هایی که مجموعه ژن های مشابهی را بیان می کنند (به صورت کلاستر) استفاده شد. آن چه مشاهده شد این بود که این سلول های بنیادی گروه های کوچکی را درون عروق خونی شکل می دهند و این همان وجه تمایز آن ها با سایر سلول های خونی است. دانستن پروفایل دقیق سلول های بنیادی به محققین برای ایجاد گزینه های درمانی جدید برای مشکلاتی مانند سرطان، حملات قلبی و بهبودی زخم کمک می کند.

به عقیده محققین عروق خونی برای رشد سرطان خیلی مهم هستند و به تغذیه تومور و پراکنش سرطان کمک می کنند. در صورتی که این سلول های بنیادی ریشه کن شوند، عروق خونی نیز شکل نمی گیرند و در نتیجه تومورها نمی توانند رشد کرده و متاستاز دهند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه