تاریخ انتشار: شنبه 15 تیر 1398
چرا در دیابت نوع دو سلول های بتا تولید انسولین را متوقف می کنند

  چرا در دیابت نوع دو سلول های بتا تولید انسولین را متوقف می کنند

به دلیل افزایش مقاومت انسولینی سلول ها، بیماران مبتلا به دیابت نوع از افزایش سطح قند خون رنج می برند که عواقب زیان باری برای بیمار به دنبال دارد. بعد از چندین سال دست و پنجه نرم کردن با بیماری، تولید انسولین متوقف می شود و بیماران نیازمند تزریق انسولین می شوند. چه چیزی موجب می شود که تولید انسولین در این بیماران متوقف شود؟
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، محققین در مرکز پزشکی بازساختی دانشگاه درسدن به بررسی دلیل این امر پرداخته اند و در مطالعات شان برهمکنش های سلولی قابل توجهی را مشاهده کردند: سلول های بتای پانکراس ارتباط تنگاتنگی با کلاسترهای سلولی موسوم به جزایر پانکراسی دارند و پاسخ شان به افزایش سطح قند خون بوسیله گروهی کوچک از سلول ها به نام سلول های رهبر(leader cells) هماهنگ می شود.

در این مطالعه دکتر روتر و همکارانش با استفاده از مدل های جانوری گورخرماهی و موش نشان دادند زمانی که سطح قند خون افزایش می یابد، پاسخ سلول های بتا از سلول های رهبر خاصی که به طور موقت وجود دارند، شروع می شود. زمانی که این سلول های رهبر به طور انتخابی حذف شدند، سطح هماهنگ سازی در پاسخ های بعدی به گلوکز مختل شد. آنالیزهای ریاضی نشان داد که سلول های رهبر نقش کنترل کننده ای روی جزایر دارند. علاوه بر این، محققین توانستند نشان دهند که برخی سلول های بتا دارای مشخصه های مولکولی منحصربفردی هستند که به آن ها اجازه می دهد از نظر متابولیکی فعال تر باشند و شاید به گلوکز نیز حساس تر باشند.

بر مبنای این یافته ها، محققین قصد دارند به درک اهمیت سلول های رهبر در تکوین دیابت بپردازند. این امر بسیار مهم است که دریابیم آیا سلول های رهبر در طی ایجاد دیابت، آسیب پذیر می شوند یا خیر و آیا هدف قرار دادن آن ها می تواند منجر به ایجاد پاسخ های انسولینی قوی و در نتیجه درمان بیماری شود یا خیر.

پایان مطلب/

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، محققین در مرکز پزشکی بازساختی دانشگاه درسدن به بررسی دلیل این امر پرداخته اند و در مطالعات شان برهمکنش های سلولی قابل توجهی را مشاهده کردند: سلول های بتای پانکراس ارتباط تنگاتنگی با کلاسترهای سلولی موسوم به جزایر پانکراسی دارند و پاسخ شان به افزایش سطح قند خون بوسیله گروهی کوچک از سلول ها به نام سلول های رهبر(leader cells) هماهنگ می شود.

در این مطالعه دکتر روتر و همکارانش با استفاده از مدل های جانوری گورخرماهی و موش نشان دادند زمانی که سطح قند خون افزایش می یابد، پاسخ سلول های بتا از سلول های رهبر خاصی که به طور موقت وجود دارند، شروع می شود. زمانی که این سلول های رهبر به طور انتخابی حذف شدند، سطح هماهنگ سازی در پاسخ های بعدی به گلوکز مختل شد. آنالیزهای ریاضی نشان داد که سلول های رهبر نقش کنترل کننده ای روی جزایر دارند. علاوه بر این، محققین توانستند نشان دهند که برخی سلول های بتا دارای مشخصه های مولکولی منحصربفردی هستند که به آن ها اجازه می دهد از نظر متابولیکی فعال تر باشند و شاید به گلوکز نیز حساس تر باشند.

بر مبنای این یافته ها، محققین قصد دارند به درک اهمیت سلول های رهبر در تکوین دیابت بپردازند. این امر بسیار مهم است که دریابیم آیا سلول های رهبر در طی ایجاد دیابت، آسیب پذیر می شوند یا خیر و آیا هدف قرار دادن آن ها می تواند منجر به ایجاد پاسخ های انسولینی قوی و در نتیجه درمان بیماری شود یا خیر.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه