تاریخ انتشار: دوشنبه 17 تیر 1398
سلول های بنیادی مغزی چگونه فعال می شوند؟

  سلول های بنیادی مغزی چگونه فعال می شوند؟

مغز ما در بازسازی سلول هایی که طی آسیب یا بیماری از دست می دهد بسیار ناتوان است. در حالی که درمان ها با استفاده از سلول های بنیادی عصبی(NSCs)، امیدهای زیادی را برای جایگزینی سلول های از دست رفته ایجاد کرده اند، محققین برای ایجاد درمان های موثر، نیاز به درک بهتر نحوه رفتار سلول های بنیادی عصبی در مغز دارند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، پژوهشی جدید بوسیله محققین در دانشگاه Plymouth اطلاعات جدیدی را در مورد مکانیسم هایی که سلول های بنیادی عصبی به موجب آن ها از حالت خفته به حالت فعال در می آید، ارائه کرده است. سلول های بنیادی عصبی نورون ها و سلول های گلیالی پیرامون آن ها را در مغز احاطه می کنند. درک نحوه عملکرد سلول های بنیادی عصبی در مغز می تواند راه را برای ایجاد درمان هایی که به بازسازی نورون ها و سلول های گلیالی سرعت می بخشند، هموار می سازد.

این مطالعه جدید که با استفاده از مگس های سرکه دروزوفیلا صورت گرفته است نشان می دهد که مولکول هایی که کمپلکسی به نام STRIPAK را شکل می دهند برای پیشبرد فعال سازی مجدد سلول های بنیادی عصبی ضروری هستند. کمپلکس STRIPAK(فسفاتاز و کیناز برهمکنش کننده با استریاتین) در موجودات زنده از قارچ ها گرفته تا انسان مشاهده می شود و محققین زمانی آن را کشف کردند که پیام های ژنتیکی سلول های بنیادی عصبی خفته و مجددا فعال شده را در مغز مگس های سرکه زنده مقایسه کردند. در ادامه محققین کشف کردند که اجزای STRIPAK به عنوان سوئیچی برای خاموش کردن خفتگی و فعال کردن مجدد سلول های بنیادی عصبی عمل می کنند. با شناسایی این سوئیچ و یافتن اطلاعات پایه دیگر می توان به این امر امیدوار بود که در آینده ای نزدیک راهی برای فعال سازی سلول های بنیادی عصبی انسانی و تسهیل فرایند ترمیم آسیب مغزی بیابیم.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه