تاریخ انتشار: شنبه 15 تیر 1392
تحقيقات درمورد پيوند عصب بينايي با استفاده از سلول هاي بنيادي در ايران انجام مي شود
عضو تيم تحقيق پيوند عصب چشم:

  تحقيقات درمورد پيوند عصب بينايي با استفاده از سلول هاي بنيادي در ايران انجام مي شود

عضو تيم تحقيق پيوند عصب چشم گفت: تحقيقات در زمينه پيوند عصب بينايي براي كمك به درمان بيماراني كه براثر قطع اين عصب دچار نابينايي شده اند، در ايران همگام با كشورهاي پيشرفته درحال انجام است.
امتیاز: Article Rating
به گزارش بنیان، دكتر هوشنگ فقيهي اظهار داشت: اين كار تحقيقاتي هم اكنون به دست گروهي از متخصصان چشم پزشكي ايران و با همكاري يك گروه انگليسي در بيمارستان فارابي درحال انجام است. 
وي افزود : اين تحقيقات از ۳ ماه پيش آغاز شده و اكنون بر روي چند موش آزمايشگاهي درحال انجام است. 
متخصص چشم اظهار داشت: عصب هاي اين موش ها دريك عمل جراحي قطع شده است و سپس سلول هاي بنيادي كه از پياز بويايي موش ها گرفته شده بود، دوباره در آن قسمت از عصب كه قطع شده بود، تزريق شد. 
فقيهي ادامه داد: حدود ۶ ماه به عصب ها فرصت داده ، سپس عصب ها ازنظر بافت شناسي و سيستم ژنتيكي بررسي مي شود كه آيا سيستم عصبي در آن قسمتي كه قطع شده توانسته ترميم شود و دوباره رشد كند و يا اين كه اين ترميم صورت نگرفته است. 
وي با بيان اينكه اين اقدام در مورد ترميم سيستم عصبي قطع شده نخاع پيش از اين انجام شده است، افزود: در مورد نخاع عصب ها توانسته اند با استفاده از تزريق سلول هاي بنيادي ترميم و دوباره فعال شوند. 
اين متخصص چشم خاطرنشان كرد: اين كار تحقيقاتي نيز براي افرادي كه عصب بينايي آنها بر اثر بيماري آب سياه از كار افتاده است، درحال انجام است. 
به گزارش ایرنا، فقيهي خاطرنشان كرد: در اين تحقيقات كه هم اكنون بر روي حيوانات درحال انجام است، با استفاده از پيوند سلول هاي بنيادي تلاش مي شود تا عصب هاي از كار افتاده دوباره ترميم و جريان سيستم عصبي دوباره به كار انداخته شود. 
پایان مطلب/
ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه