تاریخ انتشار: یکشنبه 06 مرداد 1398
یک سیستم امیدوار کننده برای انتقال داروهای شیمی درمانی به تومور با کمترین عوارض جانبی

  یک سیستم امیدوار کننده برای انتقال داروهای شیمی درمانی به تومور با کمترین عوارض جانبی

یک سیستم انتقال دارو قادر است داروهای شیمی درمانی را به عنوان چربی وارد تومورها کرده و آن ها را تخریب کند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، به منظور ایجاد یک سیستم انتقال هدفمند دارو به تومور، دکتر جیانچی و همکارانش در دانشگاه Northwestern یک زنجیره طویل اسید چرب با دو جایگاه اتصالی را طراحی کرده اند که قادر به اتصال به داروها است. این اسید چرب و داروهای متصل به آن می توانند درون آلبومین سروم انسانی(HSA) مخفی شوند که قادر است مولکول های مختلف از جمله چربی را به سراسر بدن منتقل کند.

گیرنده های سلولی بدن چربی ها و پروتئین های موجود در آلبومین سروم انسانی را شناسایی کرده و به آن ها اجازه ورود می دهند. سلول های سرطانی به دلیل رشد سریع تر و گرسنه تر بودن، این مواد غذایی را سریع تر از سلول های طبیعی مصرف می کنند. زمانی که سلول های داروی منتقل شده بوسیله این اسیدهای چرب را متابولیزه می کنند، می میرند. در بخشی از این مطالعه، محققین این سیستم انتقال دارو را برای انتقال یک داروی شیمی درمانی مورد تایید FDA به نام paclitaxel به درون تومورهای مدل جانوری استفاده کردند. دارو وارد تومورها شده و به طور کامل تومورها را حذف کرد. مدل های سرطانی مورد استفاده در این مطالعه شامل استخوان، پانکراس و کولون بود. نکته جالب تر این که با این روش انتقالی می توان تا 20 برابر دوز بالاتری از paclitaxel را به تومور منتقل کرد و حتی با این دوز بالا نیز سرعت انتقال دارو در مقایسه با روش های مرسوم 17 برابر بیشتر بود. در حال حاضر از ریز مولکول ها برای انتقال به تومورها استفاده می شود. این ریز مولکول ها معمولا برای تومور سمی هستند اما برای سلول های طبیعی بدن نیز عوارض منفی ایجاد می کنند.

هدف از ایجاد این سیستم انتقال دارو افزایش دوز دریافتی دارو بوسیله سلول های توموری در مقایسه با سلول های طبیعی بوده است و در نتیجه می تواند عوارض جانبی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه