تاریخ انتشار: دوشنبه 14 مرداد 1398
مهار پروتئین p38 تشکیل عروق خونی را در سرطان کولون تقویت می کند

  مهار پروتئین p38 تشکیل عروق خونی را در سرطان کولون تقویت می کند

یک مطالعه در انستیتو تحقیقات زیست پزشکی بارسلونا(IRBB) نشان می دهد که مهار پروتئین p38 تشکیل عروق خونی جدید را در سرطان کولون انسانی و موشی تقویت می کند. این فرایند موسوم به آنژیوژنز یا رگزایی برای سوخت رسانی به سلول های سرطانی حیاتی است و به آن ها اجازه رشد و در نهایت متاستاز را می دهد.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از news-medical.net، تیمی از محققین اسپانیایی به سرپرستی آنخل نبردا در IRBB نشان داده اند که فعالیت p38 در سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) که پلاستیسیتی بالایی دارند و می توانند در پیرامون عروق خونی متمرکز شوند، مهم است. این سلول در فرایندهای متنوعی مانند تکوین تومور نیز مهم هستند و این مطالعه نقش آن ها در تنظیم رگزایی را نیز نشان داده است.

پیش از این فعالیت p38 در سلول های سرطانی توصیف شده بود. با این حال، تاکنون در مورد نقش این پروتئین در سلول های بنیادی مزانشیمی و دخالت آن در رگزایی اطلاعات زیادی در دست نبوده است. هدف مطالعه صورت گرفته بوسیله نبردا و همکارانش ارزیابی نقش p38 در تشکیل عروق خونی جدید طی تومورزایی بویژه در مورد سلول های بنیادی مزانشیمی بوده است. به موجب همین امر آن ها نشان دادند که p38 رگزایی را بوسیله اعمال عمل اختصاصی روی سلول های بنیادی مزانشیمی سرکوب می کند. با استفاده از مدل موشی ژنتیکی، آن ها نشان دادند که مهار p38 تشکیل عروق خونی جدید را هم در تومور و هم طی ترمیم بافت آسیب دیده تحریک می کند.

در مجموع این مطالعه مکانیسمی که تشکل عروق خونی را تنظیم می کند نشان داده است و ممکن است یافته های آن به بهینه سازی درمان های سرطانی مبتنی بر شیمی درمانی و هم چنین درمان بیماری هایی که رگزایی در آن ها مختل شده است کمک کند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه