تاریخ انتشار: یکشنبه 10 شهریور 1398
رشد روی بسترهای مختلف تفاوت های مولکولی را برای سلول ها رقم می زند

  رشد روی بسترهای مختلف تفاوت های مولکولی را برای سلول ها رقم می زند

محققان از فناوری ویرایش ژنوم CRISPR برای مطالعه ژن های ضروری برای تکثیر سلول های بنیادی جنینی استفاده کرده اند. آن ها دریافته اند که دو بستری که به طور شایع برای کشت این سلول ها استفاده می شوند می توانند اثر عمیقی روی ویژگی های مولکولی سلول ها بگذارند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، به نظر می رسد که این اثر از طریق مولکول های بستر که با گیرنده های روی سطح سلول برهمکنش می کنند، منتقل می شود. به منظور بررسی اثرات بستر روی سلول ها، محققین سلول های مربوط به یک منبع را روی ظروف آزمایشگاهی که با بسترهای مختلفی پوشانده شده بودند کشت دادند. یک بستر شامل بستری از سلول های موشی نابالغ موسوم به فیبروبلاست های جنینی موشی (MEFs) بود که محیط طبیعی جنین را تقلید می کند و بستر دیگر شامل لامینین بود که یک پروتئین شایع در بدن است. نکته جالب این بود که این سلول های بنیادی در سطح مولکولی تفاوت های قابل توجهی را نشان دادند. در ادامه آن ها یک سلول بنیادی جنینی را تولید کردند که یک سوئیچ القا شدنی CRISPR را دارا بود. داده های بدست آمده نشان داد که تکثیر سلولی در وضعیت پرتوانی در دو جمعیت سلولی مختلف (کشت شده روی MEFs و لامینین) بوسیله مجموعه هایی از ژن ها حفظ می شود که نسبتا هم پوشانی داشتند. هم چنین مشخص شد که بستر رشد می تواند روی رفتار سلولی نیز اثر می گذارد و این امر برای کسانی که قصد استفاده از این سلول ها در مطالعات بالینی را دارند زیاد جالب نیست، ولی این امر که تا چه حد می تواند روی رفتار سلول تاثیر گذار باشد بسیار جالب خواهد بود. این مطالعه داده هایی را در مورد سلول های بنیادی ارائه می دهد و نشان می دهد که بستر مورد استفاده در کشت سلول های بنیادی تا چه حد می تواند روی ویژگی های آنها اثر بگذارد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه