تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 12 شهریور 1398
دستورالعملی برای ارزیابی بلوغ سلول های شبه کبدی مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی

  دستورالعملی برای ارزیابی بلوغ سلول های شبه کبدی مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی

محققین دستورالعمل هایی را برای کمک به آزمایشگاه ها برای تولید استاندارد سلول های شبه کبدی از سلول های بنیادی و مقایسه آسان بیان ژن های این سلول ها با سلول های کبدی واقعی ارائه کرده اند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از Stemcellportal، این یک پروتکل ساده و موثر است که می تواند ارزیابی نسبتا سریعی  از کارایی تمایز سلول های بنیادی داشته باشد و به بهینه سازی شرایط تمایزی برای کاربرد در پزشکی بازساختی کمک کند. این پروتکل و کاربردهای آن در مجله Stem Cells and Development به چاپ رسیده است.

در این مطالعه دکتر سوتو-گوتئیرز و همکارانش از تکنیک RT-qPCR برای تعیین بیان mRNA بیش از 60 ژن که در نمونه های کبدی جنینی و بالغ بیان می شوند، استفاده کرده اند. آن ها بیان ژن را در سلول های iPS تولید شده در آزمایشگاه خودشان و iPSCs موجود به صورت تجاری اندازه گیری می کنند. ژن های ارزیابی شده شامل پروتئین های پلاسمای مختص کبد، آنزیم های سیتوکروم P450، ترانسپورترها، پروتئین های مقاوم به چند درمان و ژن های مورد نیاز برای پرتوانی و توانایی این سلول ها برای تمایز به انواع مختلف سلول ها است.

توانایی هدایت تمایز جمعیت سلول های بنیادی به نوع سلول بالغ هدف و نشان دادن دوام و اعتبار دستاورد در این زمینه هنوز چیزی ورای مهارت اغلب زیست شناسان سلول های بنیادی است و نگران کننده تر این که مقالات متعدد بدون که این که بتوانند این بلوغ تمایزی را تایید کنند ادعای انجام آن را دارند. در این مطالعه استروم و همکارانش یک تکنیک معیار سنجی را برای آزمایشگاه های مختلف برای مقایسه سلول های شبه هپاتوسیتی مشتق از سلول های بنیادی با نمونه های کبدی انسانی واقعی ارائه کرده اند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه