تاریخ انتشار: یکشنبه 24 شهریور 1398
استفاده از قوانین جدید آمریکا بوسیله کمپانی های سلول های بنیادی برای ارائه محصولات تایید نشده برای درمان بیماران

  استفاده از قوانین جدید آمریکا بوسیله کمپانی های سلول های بنیادی برای ارائه محصولات تایید نشده برای درمان بیماران

یک قانون جدید بوسیله دولت آمریکا وضع شده است که به بیماران مبتلا به مراحل پیشرفته بیماری اجازه می دهد که از داروهای تایید و تصویب نشده استفاده کنند. همین امر موجب شده است که کمپانی های سلول های بنیادی نیز از محصولات مورد تایید قرار نگرفته در زمینه سلول های بنیادی برای بیماران استفاده کنند. امری که موجب نگرانی محققین شده است.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، پروفسور جان راسکو و همکارانش در استرالیا از این قانون وضع شده در آمریکا ابراز نگرانی کرده اند و به عقیده آن ها این قانون موجب می شود که کمپانی های سلول های بنیادی در استفاده از محصولات تایید نشده برای بیمارانی که در مراحل بسیار پیشرفته بیماری شان هستند، گستاخ تر شوند. به عقیده آن ها، سوء استفاده از این قانون بوسیله مشاغل و تجاری که از محصولات تایید نشده سلول های بنیادی استفاده می کنند می تواند تعهدات در زمینه پزشکی برای درمان بیماران را زیر سوال ببرد. به عقیده راسکو، دولت آمریکا جایگاه صدها کمپانی است که در مداخلات تایید نشده در زمینه سلول های بنیادی فعالیت دارند و تضعیف قوانین موجود در این زمینه موجب می شود که موضع قانون گذاران برای تضمین کارایی و بی خطر بودن این محصولات به خطر بیافتد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه