تاریخ انتشار: شنبه 13 مهر 1398
گامی به سمت درک سرطان معده

  گامی به سمت درک سرطان معده

هلیکوباکتر پیلوری تقریبا نیمی از جمعیت دنیا را تحت تاثیر قرار داده است و قویترین ریسک فاکتور برای ایجاد سرطان معده محسوب می شود. سرطان معده سومین دلیل مرگ های سرطانی کشنده در دنیا محسوب می شود.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، مطالعه ای جدید بوسیله دکتر روبلویسکی و همکارانش در دانشگاه واندربیلت نشان داده است که یک کلاستر یا مجموعه ژنی موسوم به جزایر بیمارزای cag (cag pathogenisity island) به برخی از سوش های هلیکوباکتر پیلوری ویژگی های بدخیمی می دهد. در ای مطالعه آن ها نشان داده اند که در موش هایی که به طور مزمن به هلیکوباکتر پیلوری آلوده هستند، سوش سرطان زای این باکتری موجب متحرک شدن یک پروتئین تراغشایی می شود که نشان دهنده یک جمعیت مجزا از سلول های پیش ساز موسوم به Lrig1 هستند.

این مطالعه نشان داد که هلیکوباکتر پیلوری سلول های پیش ساز بیان کننده Lrig1 را در روش وابسته به cag تحریک می کند و این سلول های بازبرنامه ریزی شده به طیف کاملی از سلول های تمایز یافته تبدیل می شود. علاوه بر این، در نمونه های انسانی بیان Lrig1 در آسیب های معدی با پتانسیل بدخیم شدن تقویت شد.

این یافته ها دیدگاه های بیشتری را در مورد وقایع تعیین کننده ای که در پاسخ به آلودگی با هلیکوباکتر پیلوری اتفاق می افتد، ارائه می دهد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه