تاریخ انتشار: شنبه 13 مهر 1398
اپتوسئوتیک: تکنیک جدید با استفاده از نور برای پزشکی بازساختی

  اپتوسئوتیک: تکنیک جدید با استفاده از نور برای پزشکی بازساختی

استفاده از نور برای تسهیل تشکل عروق خونی جدید از دستاوردهای محققین ایتالیایی در انستیتو فنی میلان ایتالیا است.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، در این مطالعه، آن ها برای اولین بار نشان داده اند که می توان با استفاده از نور مرئی به همراه مواد حساس به نور و زیست سازگار به طور اختصاصی روی سرنوشت سلول های بافت اثر گذاشت. در حقیقت، پزشکی بازساختی سعی در ترمیم، بازسازی و جایگزینی سلول ها، بافت ها و حتی اندام هایی دارد که بوسیله بیماری، آسیب پیری و ... آسیب دیده اند. در حال حاضر تکنیک هایی مانند ژن درمانی، مهندسی زیست پزشکی و ... که از سیگنال های شیمیایی، دارویی و حتی فیزیکی استفاده می کنند سعی در تقویت پزشکی بازساختی داشته اند. اما در این مطالعه محققین از تکنیک جدیدی به نام اپتوسئوتیک(optoceutic) استفاده کرده اند. آن ها از این روش(استفاده از نور مرئی) برای تحریک سلول های پیش ساز بافت اندوتلیالی استفاده کردند. آن ها توانستند فرایند رگزایی را با استفاده از مواد فعال شونده بوسیله نور به عنوان بستر سلولی و از طریق تحریک آن ها بوسیله پالس های کوتاه از نور مرئی، تحریک کنند. نتایج این امر راه را برای ایجاد درمان های جدید برای بیماری های قلبی عروقی هموار می سازد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه