تاریخ انتشار: شنبه 13 مهر 1398
ایجاد یک محیط مقلد مغزی برای رشد مدل های بافتی سه بعدی از تومورهای مغزی

  ایجاد یک محیط مقلد مغزی برای رشد مدل های بافتی سه بعدی از تومورهای مغزی

تیمی از محققین دانشگاه Tufts مدل های کشت بافت انسانی سه بعدی(3D) از سرطان مغزی کودکان و بالغین را در یک ریز محیط مقلد مغز ایجاد کرده اند که پیشرفتی قابل توجه در زمینه زیست شناسی تومور و پاسخ دارویی محسوب می شود.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، محققین مدل های مغزی را ایجاد کرده اند که شامل ماتریکس خارج سلولی(ECM) مشتق از مغز نیز می باشد. این ماتریکس خارج سلولی نه تنها از بافت های عصبی پیرامونی حمایت می کند، بلکه به هدایت رشد و تکوین سلول ها نیز کمک می کند. تغییر در ترکیب این ماتریکس خارج سلولی با پیشرفت تومورهای مغزی همراه است که این امر نیز به نوبه خود الگوهای بیان ژنتیکی و پروتئینی سلول های توموری را تغییر می دهد.

مطالعات اولیه این برهمکنش دو سویه مهم بین سلول های توموری و ECM پیرامونی را نشان داده اند و مشاهده کردند که ترکیب پروتئینی ماتریکس خارج سلولی می تواند به مهار و یا تحریک انتشار سلول های توموری در مغز کمک کند. به منظور درک برهمکنش های دینامیک بین تومورها و ماتریکس خارج سلولی، محققین یک سیستم برون تنی سه بعدی را ایجاد کردند که به موجب آن می توانند ترکیبات ماتریکس خارج سلولی را ارزیابی کنند و مشارکت آن ها در ایجاد تومور و هم چنین پاسخ تومور به درمان دارویی را نشان دهند.

در ادامه محققین روی دو نوع توموری مغزی اپاندیموما(سرطان کودکان) و گلیوبلاستوما(سرطان بزرگسالان) فوکوس کردند و با استفاده از مدل سه بعدی ایجاد شده نشان دادند که در بروز این تومورها ترکیب ماتریکس خارج سلولی نقش دارد و زمانی که این تومورها بروز می کنند نیز ترکیب ماتریکس خارج  سلولی تغییر می کند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه