تاریخ انتشار: دوشنبه 15 مهر 1398
وزیکول های خارج سلولی مشتق از فیبروبلاست های درمی برای تحریک رشد فولیکول مو

  وزیکول های خارج سلولی مشتق از فیبروبلاست های درمی برای تحریک رشد فولیکول مو

سلول های پاپیلای درمی(DPCs) نقش حیاتی را در تنظیم رشد، شکل گیری و چرخه های مو بازی می کنند که این امر عمدتا از طریق مکانیسم های پاراکرین صورت می گیرد.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از Stemcellportal، در یک دهه اخیر، وزیکول های خارج سلولی به عنوان یکی از مکانیسم های پاراکرینی شناخته شده اند که می توانند وضعیت فیزیولوژیک سلول های گیرنده را از طریق مواد بیولوژیکی مانند پروتئین ها، لیپیدها، miRNAها، mRNAها و ... تحت تاثیر قرار دهند. در مطالعه ای جدید دکتر ریچه و همکارانش در دانشگاه پاریس به بررسی اثر وزیکول های خارج سلولی مشتق از فیبروبلاست های درمی تحریک شده انسانی روی فعال شدن سلول های پاپیلای درمی و رشد فولیکول مو پرداخته اند. آن ها نشان داده اند که این وزیکول های خارج سلولی رشد فولیکول های مو را در شرایط برون تنی تقویت می کنند. آنالیزهای ترانسکریپتومی مقایسه ای مربوط به سلول های پاپیلای درمی فعال شدن اختصاصی ژن NDP را نشان داد که پروتئینی موسوم به Norrin را فعال می کند. این Norrin که بوسیله سلول های پاپیلای درمی تحریک شده بوسیله وزیکول های خارج سلولی ترشح می شود موجب فعال شدن مسیر پیام رسانی بتا-کتنین در کراتینوسیت های فولیکولی و رشد مو می شود. در مجموع این مطالعه نشان می دهد که وزیکول های خارج سلولی مشتق از فولیکول های درمی، فعال کننده های موثر سلول های اپی تلیالی درمی هستند و در این میان Norrin نقش بسیار مهمی را در فیزیوپاتولوژی فولیکول مو بازی می کند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه