تاریخ انتشار: چهارشنبه 17 مهر 1398
استفاده از فناوری ارگانوئیدها و توالی یابی RNA تک سلولی برای مطالعه سرطان مثانه

  استفاده از فناوری ارگانوئیدها و توالی یابی RNA تک سلولی برای مطالعه سرطان مثانه

بررسی مکانیسم های زیستی در بافت اوروتلیال (یکی از سه بافت سازنده سیستم ادراری)، به دلیل فقدان فناوری هایی که اجازه کار با جمعیتی دائمی و با طول عمر زیاد از سلول های سازنده این بافت را بدهند، با محدودیت همراه است. به همین دلیل مکانیسم های دخیل در بیماری های مربوط به این بافت مانند سرطان مثانه یا سیستیک به خوبی شناخته نشده است.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، گروهی از محققین اسپانیایی در مرکز ملی تحقیقات سرطان اسپانیا(CNIO) از فناوری تولید ارگانوئیدها برای بدست آوردن کشت بادوام و طولانی مدت از سلول های اوروتلیالی موشی استفاده کردند. بدنبال آن، محققین این ارگانوئیدها را بوسیله توالی یابی RNA سلول های منفرد مورد ویژگی یابی قرار دادند و جمعیت کوچکی از سلول های بنیادی را تولید کردند که قادر به تولید این ارگانوئیدها هستند.

بافت اوروتلیالی یکی از سه نوع بافت اصلی سازنده اندام های سیستم ادراری است. سلول های این بافت از اهمیت زیادی در تکوین سرطان مثانه برخوردار هستند زیرا تکثیر کنترل نشده آن ها دلیل 90 درصد تومورهای بافت مثانه است. فناوری ارگانوئید اجازه کشت سلول ها برای رشد در یک ماتریکس سه بعدی موسوم به ماتری ژل را می دهد و در مقایسه با کشت های متداول در ظروف کشت معمول از مزیت های زیادی برخوردار هستند. این فناوری می تواند تولید ارگانوئیدها برای پیوند در آینده را نیز مقدور سازد. به لطف توالی یابی RNA تک سلولی، محققین قادر به شناسایی ذات جمعیت سلول های بنیادی اوروتلیالی این ارگانوئیدها شدند که می توانند تکثیر شده و منجر به بروز سرطان شوند. تاکنون تکثیر، آنالیز و توصیف این جمعیت سلولی مقدور نبوده است زیرا آن ها کمتر از یک درصد بافت کل مثانه را تشکیل می دهند و همین امر کار با این سلول ها را مشکل می سازد. استفاده از فناوری ارگانوئیدها و هم چنین توالی یابی RNA تک سلولی موجب شناسایی نقش ژن Notch در فرایند تومورزایی سرطان مثانه شد. به طور طبیعی Notch‌به عنوان یک سرکوب کننده توموری عمل می کند و موجب می شود که سلول ها شروع به تمایز کنند و این یک فرایند محافظتی برای مقابله با رشد تومور است. اما این اولین بار است که محققین نشان داده اند که موتاسیون یا جهش در این ژن منجر به بروز تومور می شود.

این مطالعه نه تنها مطالعه بهتر سرطان مثانه را مقدور می سازد بلکه یک هدف دارویی مناسب را برای درمان سرطان مثانه معرفی می کند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه