تاریخ انتشار: شنبه 20 مهر 1398
پدران کودکانی که از طریق روش های کمک تولید مثلی بدنیا می آیند در معرض خطر سرطان پروستات قرار دارند

  پدران کودکانی که از طریق روش های کمک تولید مثلی بدنیا می آیند در معرض خطر سرطان پروستات قرار دارند

به نظر می رسد که مردانی که از طریق تکنیک های کمک تولید مثلی پدر می شوند در مقایسه با مردان پدر شده به روش طبیعی بیشتر در معرض خطر سرطان پروستات و یا شروع زودهنگام سرطان پروستات قرار دارند. به نظر می رسد که این مردان باید خیلی زودتر از معمول مورد غربالگری سرطان قرار گیرند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، سرطان پروستات و ناباروری مردان هردو اختلالاتی شایع هستند که به ترتیب 10 و 8 درصد مردان را تحت تاثیر قرار می دهند. از آن جایی که سرطان پروستات و بسیاری از اشکال ناباروری با هورمون جنسی مردان در ارتباط هستند، ارتباط احتمالی بین آن ها می تواند به شناسایی زودهنگام این سرطان کمک کند.

تیمی از محققین سوئدی به مقایسه خطر و شدت سرطان پروستات بین مردانی که برای اولین بار بوسیله روش های کمک تولید مثلی پدر می شوند و مردانی که به طور طبیعی پدر می شوند، پرداختند. این پدران شامل افرادی بودند که از طریق لقاح آزمایشگاهی(7/1 درصد)، تزریق اسپرم(3/1 درصد) و به صورت طبیعی(97 درصد) پدر شده بودند. بعد از در نظر گرفتن فاکتورهایی مانند سن پدر شدن و  میزان تحصیلات و ...، محققین دریافتند مردانی که از طریق IVF‌و ICSI پدر می شوند به طور قابل توجهی در مقایسه با پدران طبیعی بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان پروستات قرار دارند. ارزیابی ها نشان داد که خطر شروع سرطان پروستات نیز در این افراد در سن پایین تری شروع می شود. این مطالعه، مطالعه ای مشاهده ای است و دلیل نتایج بالا هنوز مشخص نیست اما به عقیده محققین شاید ناهنجاری های مربوط به کروموزوم Y که با ناباروری و سرطان پروستات همراه است یک دلیل احتمالی ارتباط بین این دو اختلال باشد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه