تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 23 مهر 1398
وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های بنیادی و حفاظت از مغز پرتوتابی شده

  وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های بنیادی و حفاظت از مغز پرتوتابی شده

پرتو تابی جمجمه به عنوان درمانی برای سرطان های مغزی می تواند سودمند باشد اما با عوارض جانبی نیز همراه است.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از Stemcellportal، پیش از این دکتر چارلز لیمولی و همکارانش در دانشگاه کالیفرنیا کشف کرده اند که سلول های بنیادی عصبی انسانی (hNSCs) می توانند اثرات عصبی شناختی سودمندی روی مغز پرتو درمانی شده داشته باشند. اینک، در مطالعه ای جدید دکتر اسمیت و همکارانش در دانشگاه کالیفرنیا نشان داده اند که این سلول های بنیادی عصبی و وزیکول های خارج سلولی مشتق از آن ها در یک روش قابل مقایسه با یکدیگر عمل می کنند و از مورفولوژی عصبی میزبان حفاظت می کنند، التهاب را کاهش می دهند و فاکتورهای نوروتروفیک را در مغز پرتو درمانی شده احیا می کنند. به طور کلی، این مطالعه جدید شواهدی را ارائه می دهد که سلول های بنیادی عصبی و وزیکول های مشتق از آن ها این پتانسیل را دارند که اثرات حفاظت کننده عصبی را روی مغز بگذارند و بتوانند یک عامل درمانی برای مقابله با عوارض جانبی مربوط به پرتو درمانی جمجمه باشند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه