تاریخ انتشار: شنبه 27 مهر 1398
تولید جنین های موش بدون استفاده از اسپرم و تخمک برای اولین بار

  تولید جنین های موش بدون استفاده از اسپرم و تخمک برای اولین بار

برای اولین بار، جنین های مصنوعی تولید شده بدون اسپرم و تخمک بعد از ایمپلنت شدن به موش های ماده شروع به شکل دادن جنین های زنده کرده اند. با این حال، این جنین ها دارای برخی از بدریختی ها هستند و هنوز راه درازی برای تولید جنین های انسانی به این روش در پیش است.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، این جنین های موشی مصنوعی از سلول های بنیادی خاصی موسوم به سلول های بنیادی پرتوان القایی تولید شده اند که قادر به تولید هر سه نوع لایه جنینی موجود در جنین های اولیه انسانی هستند. در این مطالعه دکتر Wu و همکارانش در دانشگاه تگزاس سلول های بنیادی را برای تبدیل شدن به سلول های هر سه لایه جنینی تحریک کردند و با غوطه ور کردن آن ها در محیط حاوی مواد غذایی و فاکتورهای رشد موجب خود سازماندهی آن ها به ساختارهای شبه جنینی شدند. در ادامه این جنین های مصنوعی به رحم موش های ماده منتقل کردند و تنها 7 درصد آن ها قادر به لانه گزینی موفقیت آمیز شد. یک هفته بعد جنین های ایمپلنت شده با موفقیت از طریق سزارین برداشته شدند. ارزیابی های میکروسکوپی نشان داد که ساختارهای جنینی اولیه در این جنین ها شکل گرفتند اما دارای ناهنجاری های قابل توجهی بودند. این ساختار و سازماندهی بافتی به اندازه جنین های طبیعی خوب نبود.

این مطالعه برای اولین بار نشان داد که جنین های مصنوعی می توانند در بافت های جنینی در رحم شروع به تکوین کنند. گروه هایی هم پیش از این توانسته بودند جنین های موشی مصنوعی را تولید کنند اما آن ها قادر به ایمپلنت شدن موفقیت آمیز نبودند. شاید موفقیت این مطالعه به دلیل رشد جنین ها درون مخلوطی از مواد غذایی و فاکتورهای رشد شبیه با محیط طبیعی رشد جنین ها باشد. به عقیده محققین تولید این جنین های مصنوعی و تکوین آن ها در رحم به محققین اجازه می دهد تا تکوین واقعی آن ها را به خوبی تقلید کنند و مورد مطالعه قرار دهند. هم چنین این جنین های مصنوعی می توانند برای مطالعه مشکلات مربوط به باروری در آینده نیز مورد استفاده قرار گیرند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه