تاریخ انتشار: چهارشنبه 01 آبان 1398
وزیکول های خارج سلولی: نیروی پشت پرده درمان سلولی با پیش سازهای قلبی

  وزیکول های خارج سلولی: نیروی پشت پرده درمان سلولی با پیش سازهای قلبی

محققین فرانسوی در دانشگاه پاریس پیش از این ظرفیت بالقوه تعدیل کنندگی ایمنی سلول های پیش ساز قلبی انسانی(hCPCs) برای ترمیم قلب بعد از انفارکته میوکاردی را نشان داده اند و این پژوهش منتج به یک کارآزمایی بالینی فاز یک و دو با استفاده از این سلول ها در بیماران مبتلا به انفارکته میوکاردی در چندین مرکز درمانی شده است.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از Stemcellportal، این تیم تحقیقاتی در مطالعه ای جدید و طی مجموعه ای از آزمایشات و آزمون ها نشان داده اند که وزیکول های خارج سلولی مشتق از این سلول های پیش ساز قلبی، عامل اصلی پاسخ بازسازی کنندگی قلب هستند. در این مطالعه دکتر هاکین و همکارانش از سلول های غیر مطابق از نظر HLA برای آنالیز اثرات وزیکول های خارج سلولی جداسازی شده از محیط رویی کشت hCPC ها برای یک مطالعه بالینی استفاده کردند. به طور جالب آن ها کشف کردند که بازجذب سریع وزیکول های خارج سلولی بوسیله سلول های پیش ساز قلبی منجر به فعال شدن مسیر پیام رسانی MAPK/Erk می شود و این در حالی است که وزیکول های خارج سلولی آزاد شده از سلول های پیش ساز قلبی انسانی توانایی فراخواندن سلول های پیش ساز به جایگاه زخم و تقویت تکثیر آن ها از طریق فعال کردن پیام رسانی MAPK/Erk می شود.

علاوه براین، وزیکول های خارج سلولی عمیقا از طریق پیشیبرد بقا و تکثیر سلول های پیش ساز و القای سلول های اندوتلیالی برای رگزایی بیشتر می توانند روی این فرایند تاثیر گذار باشند. علاوه براین، وزیکول های خارج سلولی فعال شده و بقای منوسیت های فراخوانده شده به جایگاه آسیب را افزایش می دهند و با قطبی سازی این منوسیت ها از فنوتیپ ضد التهابی به فنوتیپ پیش رگزایی موجب افزایش رگزایی، بهبودی و ترمیم بیشتر قلب آسیب دیده می شوند.

به طور کلی به نظر می رسد که وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های پیش ساز قلبی آلوؤن می توانند وضعیت پیش رگزایی، ضد التهابی و ... را در قلب انفارکته شده بهبود ببخشند و در نتیجه موجب ریکاوری عملکردی قلب شوند و این در حالی است که مشکلات مربوط به پیوند مستقیم سلول های بنیادی را نیز به همراه نخواهند داشت.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه