تاریخ انتشار: شنبه 11 آبان 1398
راه جدیدی برای مطالعه تکوین و بارداری با استفاده از سلول های بنیادی

  راه جدیدی برای مطالعه تکوین و بارداری با استفاده از سلول های بنیادی

بسیاری فارغ التحصیل شدن، یافتن شغل و ازدواج را مهم ترین وقایع زندگی می دانند، اما اغلب وقایع مهم زندگی خیلی پیش تر از این ها اتفاق می افتد!. درست در اولین روزهایی بعد از لقاح و رسیدن اسپرم به تخمک و شروع تقسیمات سلول تخم را می توان مهم ترین وقایع زندگی یک فرد دانست.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، روشی که اولین تقسیمات سلول تخم اتفاق می افتد و مجموعه ای تقریبا 100 سلولی خود را به صورت بلاستوسیست سازمان دهی می کنند، یکی از مهم ترین فرایندهایی است که می تواند اثر عمیقی روی موفقیت بارداری داشته باشد و حتی آینده فرد برای مبتلا شدن به بیماری هایی از جمله آلزایمر را نشان دهد. با این حال، محققین مدل مناسبی برای نحوه شکل گیری بلاستوسیست در اختیار ندارند. بلاستوسیست های طبیعی که به جنین تبدیل می شوند، زمانی که درون رحم لانه گزینی می کنند مطالعه شان مشکل است. مشکلی که وجود دارد این است که در مدل های جانوری مانند موش، این ساختارها در تعداد بسیار اندکی تولید می شوند و به همین دلیل نمی توان اثرات شرایطی مانند سوء تغذیه و یا سموم دریافتی بدن روی موتاسیون های ژنتیکی آن ها و یا تغییرات تکوینی آن ها را بررسی کرد.

برای اولین بار محققین در انستیتو سالک و دانشگاه تگزاس ساختارهای شبه بلاستوسیست موشی به نام "بلاستوئید (blastoids)" را از یک تک سلول کشت شده تولید کرده اند که می تواند نیاز به جنین های طبیعی را مرتفع سازد. این بلاستوئیدها ساختاری شبیه به بلاستوسیست انسانی دارند و حتی قادر به لانه گزینی درون رحم هستند و همین امر می تواند به تحقیقات در زمینه بارداری و تکوین جنین کمک کند.

برای تولید بلاستوئیدها، محققین سلول های بالغ موشی را گرفته و آن ها را به سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) بازبرنامه ریزی کردند. در ادامه این سلول ها در معرض یک محیط کشت ویژه قرار گرفتند و با تقسیمات سلولی و برقراری ارتباط با یکدیگر به ساختارهای شبه بلاستوسیستی یا همان بلاستوئیدها تبدیل شدند.

گام بعدی این مطالعه استفاده از ابزارهای ویرایش ژنوم برای درک نحوه اثر گذاری تغییرات ژنتیکی روی بلاستوئیدها یا همان بلاستوسیست های آزمایشگاهی و بررسی تغییرات تکوینی احتمالی خواهد بود.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه