تاریخ انتشار: دوشنبه 13 آبان 1398
شناسایی تغییرات مغزی منحصربفرد در افراد مبتلا به بیماری هانتینگتون

  شناسایی تغییرات مغزی منحصربفرد در افراد مبتلا به بیماری هانتینگتون

بخشی از مغز که در افراد مبتلا به بیماری هانتینگتون(HD) تخریب می شود، استریاتوم نام دارد که در مراحل آخر این بیماری به طور کامل تخریب می شود. نمونه های مغزی از افرادی که برای ژن هانتینگتین جهش یافته مثبت باشند و هنوز علایم را تا زمان مرگ نشان نداده باشند بسیار نادر است. در نتیجه اطلاعات اندکی در مورد فرایندهای این بیماری و دلایل مخرب بودن بیماری در دست است.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، در مطالعه ای جدید محققین دانشگاه بوستون به آنالیز نمونه های استریاتوم دو فرد با ژن هانتینگتین جهش یافته پرداختند و الگوهای بیان ژن را در این ناحیه تا قشر پیشانی مورد مقایسه قرار دادند. داده های آن ها نشان داد که در هانتینگتون، استریاتوم التهاب گسترده ای را قبل از نشان دادن علایم تجربه می کند و الگوی بیان ژنی شبیه با قشر پیشانی را نشان می دهد. البته الگوهای منحصربفرد به استریاتوم نیز وجود دارد.

نمونه های مغزی بعد از مرگ و مشتق از قشر پیشانی و استریاتوم جداسازی شده و با استفاده از RNA-Seq مورد پروفایل کردن ترانسکریپتومی قرار گرفتند. داده های توالی یابی با استفاده از تکنیک های بیوانفورماتیک مورد آنالیز قرار گرفتند تا مشخص شود که چه ژن ها و فرایندهای زیستی در افراد هانتینگتونی در مقایسه با افراد سالم تغییر یافته است.

طبق این داده ها، علاوه بر فرایندهای التهابی گسترده، الگوی مجزایی در داده ها نشان می دهد که استریاتوم هانتینگتونی طی بیماری فعالانه متحمل برخی از نورون زایی ها می شود. در حالی که محققین تاکید دارند که برای حمایت از این یافته ها نیاز به مطالعات و بررسی های بیشتری است، با این حال ، این احتمال را نیز قائل هستند که نورونها به طور فعال در استریاتوم هانتینگنتون تولید می شوند که احتمالاً برای جبران از بین رفتن عصبی پیش از بروز علائم است. ایده نورون زایی در مغز بالغ تا حدی ضد و نقیض است و می تواند منجر به کشف های هیجان انگیزی در زمینه قابلیت های بازسازی کنندگی ذاتی سیستم عصبی مرکزی شود.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه