تاریخ انتشار: دوشنبه 13 آبان 1398
فراساختار داربست فوکال ادهیژن ها در سلول های بنیادی پرتوان انسانی

  فراساختار داربست فوکال ادهیژن ها در سلول های بنیادی پرتوان انسانی

فوکال ادهیژن ها، پلت فرم های پیام رسانی است که اطلاعات بیوشیمی و فیزیکی ماتریکس خارج سلولی را به آبشار پیام رسانی درون سلولی منتقل می کنند. با این حال، این ساختارها در مورد سلول های بنیادی پرتوان القایی به خوبی شناخته نشده است.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از news-medical.net، گروهی از محققین در دانشگاه Turku فنلاند فراساختار داربست های فوکال ادهیژنی را با استفاده از یک میکروسکوپ با رزولوشن فوق العاده نشان داده اند. در سال های اخیر، سلول های بنیادی پرتوان انسانی امیدهای زیادی را در زمینه پزشکی بازساختی ایجاد کرده اند. این سلول ها قادرند همه انواع سلول های بدن را تولید کنند و از توانایی تکثیر نامحدودی برخوردار هستند. با این حال استفاده از آن ها در سلول درمانی با مشکلاتی مواجه است که یکی از دلایل آن عدم درک مناسب از ویژگی های اساسی بیولوژی سلولی مانند برهمکنش های سلول-ماتریکس خارج سلولی است که نقش تعیین کننده ای در کنترل پرتوانی دارند. شناسایی ویژگی های فراساختاری فوکال ادهیژن ها می تواند دیدگاه های جدیدی را در مورد نحوه هماهنگ شدن سلول های بنیادی پرتوان انسانی با محیط پیرامونی شان ارائه دهد.

نتایج این مطالعه نشان داده است که بلوک کردن فوکال ادهیژن ها منجر به سرعت یافتن خروج از مرحله پرتوانی می باشد و بر نقش مهم این ساختارها در حمایت از پرتوانی تاکید دارد. تصاویر میکروسکوپی با رزولوشن بالا با استفاده از نوعی خاص از میکروسکوپ موسوم به iPALM نشان داده است که پروتئین های کلیدی حساس به نیروهای مکانیکی(mechanosensitive) در ساختار فوکال ادهیژن ها موسوم به Talin1 و Vinculin، جایگاه های غیر معمولی را در مقیاس نانو نشان می دهند. هم چنین به نظر می رسد که اینتگرین ها که گیرنده های سطح سلولی میانجی کننده چسبندگی سلول-ماتریکس خارج سلولی هستند نیز یک بخش بندی شدن مختص زیر نوع سلولی را نشان می دهند. دلیل یا مکانیسمی که ساختار نانویی غیر طبیعی چسبندگی های سلول های بنیادی پرتوان را کنترل می کند هنوز مشخص نیست اما به نظر می رسد که این ساختار منحصربفرد نقش مهمی را حفظ پرتوانی سلول های بنیادی پرتوان بازی می کند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه