تاریخ انتشار: شنبه 18 آبان 1398
راهی بهتر برای رشد اندام های متعدد (ارگانوئیدهای کبدی-صفراوی- پانکراسی)

  راهی بهتر برای رشد اندام های متعدد (ارگانوئیدهای کبدی-صفراوی- پانکراسی)

سلول های بنیادی پرتوان، سلول هایی هستند که پتانسیل زیادی برای تبدیل شدن به انواع سلول ها و بافت های بدن را دارند. یکی از پتانسیل های این سلول های بنیادی تحریک آن ها برای تبدیل شدن به ارگانوئیدهایی است که می تواند بافت یا اندام واقعی را شبیه سازی کنند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از Stemcellportal، محققین در مرکز پزشکی بیمارستان کودکان سین سیناتی(CCHMC) راه بهتری را برای تولید ارگانوئیدهای ویژه ای که بتوانند به مطالعه کبد، مجرای صفراوی و پانکراس کمک کنند، یافته اند. در تلاش برای تولید ارگانوئیدهای کبدی-صفراوی- پانکراسی، محققین از سلول های بنیادی انسانی برای تولید اسفیرهای کوچک سلولی استفاده کردند که هر کدام بخش های مختلف یک جنین در حال تکوین را ارائه می دهند. این اسفیرها با یکدیگر ادغام شدند تا یک ارگانوئید نابالغ را تولید کنند. در ادامه به آن ها اجازه داده شد که در یک ژل سه بعدی مهندسی شده رشد کرده و بالغ شوند. ارگانوئیدهای حاصل ویژگی های کبدی، پانکراسی و مجاری صفراوی را به خوبی شبیه سازی کردند. در این ساختار انشعاباتی مشاهده شد که به طور مستقیم مجاری صفراوی را به پانکراس متصل کردند. به طور جالب، بافت پانکراس تولید شده نیز قادر به ترشح آنزیم های گوارشی از طریق مجاری بود. پیچیدگی این ارگانوئید بسیار شبیه شرایط واقعی بود.

در بخش دیگری از مطالعه نیز محققین با استفاده از سلول های بنیادی دستکاری شده برای داشتن یک جهش ژنتیکی خاص توانستند ارگانوئیدهایی را تولید کنند که بیماری های مختلف مربوط به هر کدام از اندام ها را به خوبی شبیه سازی می کرد. به عقیده محققین امکان تولید همگام چندین اندام مرتبط با هم و تاثیرگذار روی هم برای استفاده در مطالعات پایه و هم چنین مدل سازی بیماری های مختلف وجود دارد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه