تاریخ انتشار: یکشنبه 19 آبان 1398
روشی جدید برای خالص سازی انواع سلول ها با خلوص بالا

  روشی جدید برای خالص سازی انواع سلول ها با خلوص بالا

گروهی از محققین انسیتو هوبرخت روشی جدید به نام GateID را ارائه کرده اند که می تواند نوع سلولی مورد نظر از یک بافت را بدون استفاده از آنتی بادی ها یا گزارشگرهای ژنی با خلوص بالا جداسازی کند. با استفاده از GateID می تواند انواع مختلف سلول ها مانند سلول های بنیادی را به منظور بررسی دقیق تر جداسازی کرد.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، بدن ما از میلیون ها سلول تشکیل شده است که شامل انواع مختلف سلول هایی است که وظایف مختلفی را در بدن ما به عهده دارند. برای مثال، سلول های بنیادی، زیر نوع های سلولی نادری هستند که برای تشکیل و حفظ اندام های مختلف ضروی هستند. هم چنین تومورهای سرطانی شامل انواع مختلف سلول هایی است که  هر کدام به طور متفاوتی به درمان پاسخ می دهند. به طور کلی مطالعه هر نوع سلول منفرد برای بدست آوردن درک بیشتر از ویژگی ها و  عملکرد این سلول ها در زمان بیماری و سلامتی بسیار مهم است. تاکنون روش های جداسازی سلول ها به طور معمول متکی بر استفاده از آنتی بادی های اختصاصی آن سلول ها بوده است که از دستگاه های فلوسایتومتر یا FACS استفاده می کنند. اما این رویکرد علی رغم اختصاصی بودن برای بسیاری از سلول ها در دسترس نیست.

گروهی از محققین در انستیتو تحقیقاتی هوبرخت در هلند یک ابزار جدید موسوم به  GateID را طراحی کرده اند که می تواند خالص سازی انواع سلول ها با کارایی بالا را بر مبنای مشخصه های ذاتی آن ها انجام دهد. GateID از مشخصه هایی مانند شکل، اندازه و میزان گرانول ها است که می تواند بوسیله فلوسایتومتری اندازه گیری شود، ابزاری که از آن بر مبنای آنتی بادی ها و مارکرهای ژنتیکی نیز استفاده می شود. این رویکرد خالص سازی هر نوع سلول مورد نظر را بدون اجبار به استفاده از موجودات مدیفه شده به صورت ژنتیکی یا آنتی بادی های از نظر تجاری در دسترس مقدور می سازد.

GateID از دو نوع سلول استفاده می کند: اطلاعات درون سلولی و برون سلولی. ابتدا، محققین پایگاه داده ای را بوسیله جمع آوری تک سلول ها از اندام یا بافت مد نظر تولید می کنند. برای هر تک سلول، هم مشخصه های ذاتی سلول و پروفایل های بیان ژنی خاص آن ها اندازه گیری می شود. در ادامه آن ها نوع سلول هر سلول منفرد را از نظر پروفایل بیان ژنی شناسایی کردند. مشخصه های ذاتی این سلول ها در ادامه نوع سلول شناسایی شده جفت شد. GateID می تواند بهترین مشخصه های ذاتی را برای خالص سازی نوع سلول مورد نظر در آزمایش های بعدی مقدور می سازد. به نظر می رسد که GateID اجازه جداسازی انواع متعدد سلول ها در خلوص بالا را می دهد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه