تاریخ انتشار: شنبه 25 آبان 1398
فعالیت ضد توموری یک ماده موجود در ساقه انگور برای مقابله با سلول های سرطان پروستات

  فعالیت ضد توموری یک ماده موجود در ساقه انگور برای مقابله با سلول های سرطان پروستات

طی استفاده از انگور برای اهداف مختلف معمولا ساقه این میوه دور ریخته می شود و محققین ژاپنی در دانشگاه شین شو توانسته اند راهی برای استفاده از این ساقه ها بیابند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، محققین ژاپنی دانشگاه شین شو ترکیبات موجود در ساقه انگور را جداسازی و شناسایی کرده اند و مشاهده کردده اند که آن ها دارای فعالیت ضد سرطانی قوی علیه سلول های توموری پروستات هستند. آنالیز ترکیبات موجود در ساقه انگور نشان داد که یکی از این ترکیبات می تواند موجب القای توقف چرخه سلولی، آپوپتوز و سرکوب فعالیت تهاجمی سلول های بنیادی سرطانی پروستات شود. این ترکیب می تواند به طور قابل توجهی بیان ژن پیشبرنده سرطان FABP5 را سرکوب کند.

برای تعیین برهمکنش این ترکیبات با گیرنده های بالقوه در سطح سلول های سرطانی نیاز به مطالعات بیشتری است و پژوهش بیشتر می تواند اثر درون تنی این ترکیبات در مقابله با سرطان را بهتر نشان دهد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه