تاریخ انتشار: یکشنبه 26 آبان 1398
چگونه سلول های توموری گردش کننده در خون اندام های دور را هدف قرار می دهند

  چگونه سلول های توموری گردش کننده در خون اندام های دور را هدف قرار می دهند

اغلب سرطان ها به این دلیل کشنده هستند که سلول های توموری آن ها از جایگاه اولیه تومور جدا شده و به سایر اندام ها حمله می کنند یا به اصطلاح متاستاز می کنند. مطالعه ای جدید روی سلول های سرطان سینه متاستاز کننده به مغز در جریان خون نشان داده است که آن ها دارای مشخصه های مولکولی هستند که نشان دهنده ترجیح آن ها به یک اندام خاص است.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، در این مطالعه جدید دکتر مین یو و همکارانش سلول های سرطان سینه را از خون بیماران مبتلا به سرطان سینه و با تومورهای متاستازیک جداسازی کردند. این سلول ها در شرایط آزمایشگاهی کشت داده شده و تکثیر شدند. با آنالیز این سلول های توموری در مدل های جانوری مشخص شد که آن ها دارای ژن ها و پروتئین های تنظیم کننده ای هستند که به وضوح آن ها را برای متاستاز به مغز هدایت می کنند. برای تست این فرضیه، سلول های توموری انسانی به جریان خون مدل های جانوری تزریق شدند و همان طور که پیش بینی می شد، سلول ها به مغز مهاجرت کردند. آنالیزهای بیشتر سلول های توموری نشان داد که وجود یک پروتئین خاص روی سطح سلول های توموری متاستاز کننده به مغز می تواند به عبور آن ها از سد خونی مغزی و وارد شدن آن ها به بافت مغزی کمک کند و این در حالی است که آن ها دارای پروتئین دیگری هستند که به عنوان پوششی برای مقابله با پاسخ ایمنی مغز عمل می کند.

به عقیده محققین، اطلاعات بدست آمده از این مطالعه می تواند منجر به ایجاد راهکارهای تشخیصی و درمانی جدیدی برای سرطان های متاستازی حاصل از سلول های توموری گردش کننده در خون شود.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه