تاریخ انتشار: شنبه 09 آذر 1398
مدل های ارگانوئید مغزی سرنخ هایی را در مورد چگونگی مهار مرگ ناشی از ویروس در سلول های مغزی ارائه می دهند

  مدل های ارگانوئید مغزی سرنخ هایی را در مورد چگونگی مهار مرگ ناشی از ویروس در سلول های مغزی ارائه می دهند

محققین تعیین کرده اند که ویروس La Crosse یا LACV که موجب التهاب مغز یا انسفالوپاتی در کودکان می شود، بسته به مرحله تکوینی، سلول های مغزی را به طرق مختلفی تحت تاثیر قرار می دهد. نورون ها یا سلول های مغزی اولیه سیستم عصبی مرکزی از سلول های بنیادی عصبی تکامل می یابند که طی تکوین برای تبدیل شدن به نورون ها متعهد می شود.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، مطالعه ای بوسیله انستیتو ملی سلامت نشان می دهد که سلول های بنیادی عصبی غیر متعهد به طور کلی از آلودگی به LACV جان سالم بدر می برند و این در حالی است که این ویروس، نورون ها را می کشد. هم چنین آن ها نشان داده اند که نورون های آلوده به LACV می توانند بوسیله استفاده از اینترفرون ها به عنوان یک پروتئین ضد ویروسی قوی از مرگ نجات پیدا کنند.

ویروس LACV بوسیله پشه ها منتقل می شود و اولین با در سال 1960 شناسایی شد. اغلب افراد الوده به این ویروس معمولا مشکلی ندارند اما گاهی ویروس در برخی از افراد و به طور ویژه کودکان به مغز وارد شده و نورون ها را آلوده کرده و منجر به بیماری هایی از مشکلات یادگیری و حافظه ای گرفته تا فلجی، تشنج و مرگ می شود. آمارها نشان می دهد که سالانه به طور میانگین 68 مورد انسفالوپاتی ناشی از LACV در آمریکا اتفاق می افتد.

در این مطالعه محققین NIH، با استفاده از سلول های بنیادی پرتوان ارگانوئیدهای مغزی را تولید کردند و در ادامه آن ها را به LACV آلوده کردند. مشاهدات حاکی از این بود که ویروس بیشتر نورون ها را می کشد و پاسخ ایمنی به ویروس در نورون ها در مقایسه با سلول های بنیادی عصبی ضعیف تر است. بزرگ ترین تفاوت بین نورون ها و سلول های بنیادی عصبی در بیان ژن های فعال شونده بوسیله اینترفرون بود که در حفاظت سلول ها در برابر ویروس نقش دارند. تیمار ارگانوئیدهای مغزی با اینترفرون در 24 ساعت بعد از آلودگی نشان داد که این درمان می تواند از نورون ها در برابر مرگ ناشی از ویروس LACV حفاظت کند. به نظر می رسد که این مطالعه و پژوهش هایی از این دست می تواند راه را برای درمان عفونت LACV و تاثیر آن بر مغز هموار سازد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه